16,550,000 ریال
سه ماهه
هاست سازمانی طلایی ایران New Linux 20GB - 12012
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه PHP 5, Python, Ruby
DirectAdmin, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه ۲۰۰GB
My SQL up to 10%
تعداد ایمیل نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷ VIP
13,750,000 ریال
سه ماهه
هاست سازمانی نقره ای ایران New Linux 10GB - 11005
پشتیبانی
7*24 VIP
آپتایم سرویس
99/9
کنترل پنل
پلسک
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه PHP 5, Python, Ruby
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه ۱۰۰GB
My SQL up to 10%
تعداد ایمیل نامحدود
شروع از
8,290,000 ریال
سه ماهه
هاست شرکتی طلایی ایران New Linux 5GB - 11004
پشتیبانی
7*24 VIP
آپتایم سرویس
99/9
کنترل پنل
پلسک
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه PHP 5, Python, Ruby
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه ۵۰GB
My SQL up to 10%
تعداد ایمیل نامحدود
شروع از
5,370,000 ریال
سه ماهه
هاست شرکتی نقره ای ایران New Linux 2GB - 11003
پشتیبانی
7*24
آپتایم سرویس
99/9
کنترل پنل
پلسک
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه PHP 5, Python, Ruby
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه ۲۰GB
My SQL up to 10%
تعداد ایمیل نامحدود
شروع از
7,600,000 ریال
شش ماهه
هاست شخصی طلایی ایران New Linux 1GB - 11002
پشتیبانی
7*24
آپتایم سرویس
99/9
کنترل پنل
پلسک
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه PHP 5, Python, Ruby
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه ۱۰GB
My SQL up to 10%
تعداد ایمیل نامحدود
شروع از
5,890,000 ریال
شش ماهه
هاست شخصی نقره ای ایران New Linux 500MB - 11001
پشتیبانی
7*24
آپتایم سرویس
99/9
کنترل پنل
پلسک
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه PHP 5, Python, Ruby
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 5GB
My SQL up to 10%
تعداد ایمیل تا نامحدود
شروع از
3,190,000 ریال
شش ماهه
هاست شخصی برنزی ایران New Linux 250MB - 5200013
تعداد ایمیل
نامحدود
پشتیبانی
7*24
آپتایم سرویس
99/9
کنترل پنل
پلسک
ثبت دامنه Com یکساله
ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه PHP 5, Python, Ruby
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 3GB
My SQL up to 10%