6,040,000 ریال
شش ماهه
15001 - SSL Quick
قابل استفاده برای دامین های ir
قابل استفاده برای سایتهای ایرانی بدون نگرانی از تحریمها
صدور در 2 ساعت
بدون نیاز به ارایه مدارک
ارتقاء رتبه سايت در گوگل
پشتیبانی از تمام مرورگرها
الگوریتم SHA-256
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های ملی و بین المللی
23,000,000 ریال
سالانه
FKN Commercial SSL (DV) - 1 Year - 15004
قابل استفاده برای دامین های ir
قابل استفاده برای سایتهای ایرانی بدون نگرانی از تحریمها
معتبر در مرورگرهای اصلی
صدور در یک ساعت
بدون نیاز به ارایه مدارک
ارتقاء رتبه سايت در گوگل
مناسب برای دریافت نماد اعتماد 2 ستاره
پشتیبانی از 99% مرورگرها
الگوریتم SHA-2
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
نصب رایگان در هاست های فراکارانت
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های ملی و بین المللی
86,000,000 ریال
سالانه
FKN Commercial SSL Wildcard (DV) - 1 Year - 8000004
پوشش دامین و زیردامنه ها
قابل استفاده برای دامین های ir
قابل استفاده برای سایتهای ایرانی بدون نگرانی از تحریمها
معتبر در مرورگرهای اصلی
صدور در یک ساعت
بدون نیاز به ارایه مدارک
ارتقاء رتبه سايت در گوگل
مناسب برای دریافت نماد اعتماد 2 ستاره
پشتیبانی از 99% مرورگرها
الگوریتم SHA-2
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
نصب رایگان در هاست های فراکارانت
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های ملی و بین المللی
148,400,000 ریال
سالانه
FKN Trusted SSL (OV) - 1 Year - 8000007
قابل استفاده برای دامین های ir
قابل استفاده برای سایتهای ایرانی بدون نگرانی از تحریمها
معتبر در مرورگرهای اصلی
درج نام سازمان در گواهینامه جهت اعتبار بیشتر
تایید هویت حقوقی شما
صدور در یک روز کاری میلادی پس از تایید مدارک
ارتقاء رتبه سايت در گوگل
مناسب برای دریافت نماد اعتماد 2 ستاره
بیمه مالی تا سقف 250 هزار دلار
الگوریتم SHA-2
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
نصب رایگان در هاست های فراکارانت
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های ملی و بین المللی
292,880,000 ریال
سالانه
FKN Trusted SSL Wildcard (OV) - 1 Year - 8000010
پوشش دامین و زیر دامنه ها
قابل استفاده برای دامین های ir
قابل استفاده برای سایتهای ایرانی بدون نگرانی از تحریمها
معتبر در مرورگرهای اصلی
درج نام سازمان در گواهینامه جهت اعتبار بیشتر
تایید هویت حقوقی شما
صدور در یک روز کاری میلادی پس از تایید مدارک
ارتقاء رتبه سايت در گوگل
مناسب برای دریافت نماد اعتماد 2 ستاره
بیمه مالی تا سقف 250 هزار دلار
الگوریتم SHA-2
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
نصب رایگان در هاست های فراکارانت
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های ملی و بین المللی
354,930,000 ریال
سالانه
FKN Certificate Extended Validation (EV) - 1 Year - 8000013
بالاترین میزان اعتبار
نوار آدرس سبز
قابل استفاده برای دامین های ir
قابل استفاده برای سایتهای ایرانی بدون نگرانی از تحریمها
معتبر در مرورگرهای اصلی
تایید هویت حقوقی سازمان یا شرکت شما
صدور از ۱ تا ۷ روز کاری میلادی پس از تایید مدارک
ارتقاء رتبه سايت در گوگل
مناسب برای دریافت نماد اعتماد 2 ستاره
بیمه مالی تا سقف ۱ میلیون یورو
الگوریتم SHA-2
سایز کلید 2048 بیتی با بالاترین امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های ملی و بین المللی