سرورهای اختصاصی مجازی ابری ایران

سرور مجازی شخصی- ایران

سیستم عامل ویندوز یا لینوکس

 • 30GB hdd
 • 1GB Ram
 • 1core cpu
 • 100 GB monthly traffic
Starting from
8,400,000 ریال
Semi-Annually
Order Now
سرور مجازی شرکتی - ایران

سیستم عامل ویندوز یا لینوکس

 • 60GB hdd
 • 2GB Ram
 • 2core cpu
 • 200 GB monthly traffic
Starting from
14,070,000 ریال
Semi-Annually
Order Now
سرور مجازی سازمانی- ایران

سیستم عامل ویندوز یا لینوکس

 • 90GB hdd
 • 3GB Ram
 • 3core cpu
 • 300 GB monthly traffic
Starting from
18,000,000 ریال
Semi-Annually
Order Now