ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

توضیحات ثبت دامنه:

  • دامنه های IR با فعال سازی هندل و تعین شناسه فراکارانت (fa57-irnic) به عنوان شناسه آشنا و یعنی آن به عنوان رابط انجام می شود.
  • ثبت دامنه های خاص برای برخی پسوند ها که رجیستری آنها برای (premium) تعیین شده ولی در سیستم های whoisاعلام نمی شود با پرداخت هزینه رجیستری امکان پذیر است.
  • امکان ثبت و تعیین دامنه IR بین ساعت 23 ای 1 بامداد وجود ندارد.
  • دامنه های فارسی با پسوند .com قابل ثبت است.
  • از آنجا که ثبت کننده اصلی دامنه ir (پژوهشگاه دانشهای بنیادی) برای ثبت برخی دامنه ها بسته به سلیقه اعلام نیاز به ارایه مجوز و مدارک مثبته از طرف متقاضی ثبت می نماید. و یا برخی دامنه هارا برای ثبت ممنوع دانسته ولی در جستجو اولیه آزاد معرفی مینماید توصیه کاراهاست برای عدم پیشامدن این مداخلات ثبت دامنه های با پسوند بین المللی میباشد این احتمال برای نامهای معروف - نامهای مکانها - نامهای نیازمند به مجوز مانند: صرافیها داروخانه ها و ... بالا خواهد بود.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com hot!
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
3,790,000 ریال
1 سال
.net hot!
4,188,000 ریال
1 سال
4,188,000 ریال
1 سال
4,788,000 ریال
1 سال
.org hot!
4,188,000 ریال
1 سال
4,188,000 ریال
1 سال
4,788,000 ریال
1 سال
.ir hot!
160,000 ریال
1 سال
160,000 ریال
1 سال
160,000 ریال
1 سال
.co hot!
10,929,600 ریال
1 سال
10,929,600 ریال
1 سال
10,929,600 ریال
1 سال
.info
4,788,000 ریال
1 سال
4,788,000 ریال
1 سال
4,788,000 ریال
1 سال
.biz
5,582,229 ریال
1 سال
5,582,229 ریال
1 سال
5,582,229 ریال
1 سال
.aaa.pro
73,023,199 ریال
1 سال
73,023,199 ریال
1 سال
73,023,199 ریال
1 سال
.abogado
15,436,560 ریال
1 سال
15,436,560 ریال
1 سال
15,436,560 ریال
1 سال
.aca.pro
73,023,200 ریال
1 سال
73,023,200 ریال
1 سال
73,023,200 ریال
1 سال
.accountants
41,657,530 ریال
1 سال
41,657,530 ریال
1 سال
41,657,530 ریال
1 سال
.accountant
12,496,064 ریال
1 سال
12,496,064 ریال
1 سال
12,496,064 ریال
1 سال
.acct.pro
73,023,200 ریال
1 سال
73,023,200 ریال
1 سال
73,023,200 ریال
1 سال
.ac.mu
28,078,490 ریال
1 سال
28,078,490 ریال
1 سال
28,078,490 ریال
1 سال
.ae.org
7,801,573 ریال
1 سال
N/A
7,801,573 ریال
1 سال
.aero
24,299,229 ریال
1 سال
24,299,229 ریال
1 سال
24,299,229 ریال
1 سال
.africa
6,492,678 ریال
1 سال
6,492,678 ریال
1 سال
6,492,678 ریال
1 سال
.af
31,855,758 ریال
1 سال
44,107,972 ریال
1 سال
31,855,758 ریال
1 سال
.ag
32,590,891 ریال
1 سال
32,590,891 ریال
1 سال
32,590,891 ریال
1 سال
.ai
25,526,443 ریال
1 سال
44,924,787 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.amsterdam
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
.am
12,047,015 ریال
1 سال
N/A
12,047,015 ریال
1 سال
.apartments
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.app
6,329,315 ریال
1 سال
6,329,315 ریال
1 سال
6,329,315 ریال
1 سال
.archi
23,237,371 ریال
1 سال
23,237,371 ریال
1 سال
23,237,371 ریال
1 سال
.ar.com
8,289,669 ریال
1 سال
N/A
8,289,669 ریال
1 سال
.art
4,695,686 ریال
1 سال
4,695,686 ریال
1 سال
4,695,686 ریال
1 سال
.associates
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.as
24,096,022 ریال
1 سال
24,096,021 ریال
1 سال
24,096,022 ریال
1 سال
.attorney
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
.at
4,042,235 ریال
1 سال
N/A
4,042,235 ریال
1 سال
.auto
918,916,088 ریال
1 سال
918,916,088 ریال
1 سال
918,916,088 ریال
1 سال
.avocat.pro
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
.baby
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.bargains
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.bar.pro
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
.bar
25,932,858 ریال
1 سال
25,932,858 ریال
1 سال
25,932,858 ریال
1 سال
.bayern
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.beer
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.berlin
14,905,865 ریال
1 سال
14,905,865 ریال
1 سال
14,905,865 ریال
1 سال
.best
35,939,829 ریال
1 سال
35,939,829 ریال
1 سال
35,939,829 ریال
1 سال
.bet
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
.bible
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
.bike
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.bingo
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.bio
23,237,371 ریال
1 سال
23,237,371 ریال
1 سال
23,237,371 ریال
1 سال
.biz.ki
73,513,287 ریال
1 سال
85,765,502 ریال
1 سال
73,513,287 ریال
1 سال
.biz.pl
8,168,143 ریال
1 سال
N/A
16,336,286 ریال
1 سال
.biz.pr
45,946,800 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.blackfriday
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
.black
17,969,915 ریال
1 سال
18,133,277 ریال
1 سال
17,969,915 ریال
1 سال
.blue
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
.boston
5,267,456 ریال
1 سال
5,267,456 ریال
1 سال
5,267,456 ریال
1 سال
.br.com
15,274,427 ریال
1 سال
N/A
15,274,427 ریال
1 سال
.broker
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.brussels
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.build
25,932,858 ریال
1 سال
25,932,858 ریال
1 سال
25,932,858 ریال
1 سال
.buzz
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
.cab
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.camp
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.cam
4,289,271 ریال
1 سال
7,148,121 ریال
1 سال
7,148,121 ریال
1 سال
.capetown
100,876,566 ریال
1 سال
100,876,566 ریال
1 سال
100,876,566 ریال
1 سال
.capital
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.cards
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.careers
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.career
38,021,710 ریال
1 سال
38,021,710 ریال
1 سال
38,021,710 ریال
1 سال
.cars
918,916,088 ریال
1 سال
918,916,088 ریال
1 سال
918,916,088 ریال
1 سال
.car
918,916,088 ریال
1 سال
918,916,088 ریال
1 سال
918,916,088 ریال
1 سال
.casa
2,408,606 ریال
1 سال
2,408,606 ریال
1 سال
2,408,606 ریال
1 سال
.cash
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.casino
48,192,044 ریال
1 سال
48,192,044 ریال
1 سال
48,192,044 ریال
1 سال
.cat
8,371,350 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.ceo
35,939,829 ریال
1 سال
35,939,829 ریال
1 سال
35,939,829 ریال
1 سال
.cfd
6,452,832,970 ریال
1 سال
6,452,832,970 ریال
1 سال
6,452,832,970 ریال
1 سال
.charity
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.christmas
15,316,264 ریال
1 سال
15,316,264 ریال
1 سال
15,316,264 ریال
1 سال
.church
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.claims
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.cleaning
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.clothing
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.club.tw
9,373,442 ریال
1 سال
9,373,442 ریال
1 سال
9,373,442 ریال
1 سال
.cl
15,927,879 ریال
1 سال
15,927,879 ریال
1 سال
15,927,879 ریال
1 سال
.cm
25,893,013 ریال
1 سال
25,893,013 ریال
1 سال
25,893,013 ریال
1 سال
.coach
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.co.ag
22,544,075 ریال
1 سال
22,544,075 ریال
1 سال
22,544,075 ریال
1 سال
.co.am
21,237,172 ریال
1 سال
N/A
21,237,172 ریال
1 سال
.co.at
4,042,235 ریال
1 سال
N/A
4,042,235 ریال
1 سال
.co.bz
7,678,054 ریال
1 سال
7,678,054 ریال
1 سال
7,678,054 ریال
1 سال
.co.cm
4,165,753 ریال
1 سال
4,165,753 ریال
1 سال
4,165,753 ریال
1 سال
.codes
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.coffee
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.co.gg
18,378,322 ریال
1 سال
N/A
18,378,322 ریال
1 سال
.co.gl
93,116,830 ریال
1 سال
N/A
93,116,830 ریال
1 سال
.co.gy
11,598,763 ریال
1 سال
15,682,835 ریال
1 سال
11,598,763 ریال
1 سال
.co.im
4,165,753 ریال
1 سال
N/A
4,165,753 ریال
1 سال
.co.in
171,531,003 ریال
1 سال
171,531,003 ریال
1 سال
171,531,003 ریال
1 سال
.co.je
18,378,322 ریال
1 سال
N/A
18,378,322 ریال
1 سال
.co.lc
6,452,833 ریال
1 سال
6,452,833 ریال
1 سال
6,452,833 ریال
1 سال
.college
23,237,371 ریال
1 سال
23,237,371 ریال
1 سال
23,237,371 ریال
1 سال
.cologne
2,980,376 ریال
1 سال
2,980,376 ریال
1 سال
2,980,376 ریال
1 سال
.com.af
11,801,971 ریال
1 سال
16,702,856 ریال
1 سال
11,801,971 ریال
1 سال
.com.ag
22,544,075 ریال
1 سال
22,544,075 ریال
1 سال
22,544,075 ریال
1 سال
.com.ai
25,526,443 ریال
1 سال
44,924,787 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.com.am
21,237,172 ریال
1 سال
N/A
21,237,172 ریال
1 سال
.com.ar
28,180,093 ریال
1 سال
N/A
28,180,093 ریال
1 سال
.com.au
6,329,315 ریال
1 سال
N/A
6,329,315 ریال
1 سال
.com.bz
7,678,054 ریال
1 سال
7,678,054 ریال
1 سال
7,678,054 ریال
1 سال
.com.cm
4,165,753 ریال
1 سال
4,165,753 ریال
1 سال
4,165,753 ریال
1 سال
.com.cn
6,737,722 ریال
1 سال
4,695,686 ریال
1 سال
4,695,686 ریال
1 سال
.com.co
4,655,842 ریال
1 سال
4,655,842 ریال
1 سال
4,655,842 ریال
1 سال
.com.de
2,205,399 ریال
1 سال
N/A
2,205,399 ریال
1 سال
.com.ec
21,808,942 ریال
1 سال
24,096,022 ریال
1 سال
24,096,022 ریال
1 سال
.com.es
1,878,673 ریال
1 سال
N/A
1,878,673 ریال
1 سال
.com.gl
93,116,830 ریال
1 سال
N/A
93,116,830 ریال
1 سال
.com.gr
7,759,736 ریال
1 سال
N/A
7,759,736 ریال
1 سال
.com.gy
11,598,763 ریال
1 سال
15,682,835 ریال
1 سال
11,598,763 ریال
1 سال
.co.mg
50,234,079 ریال
1 سال
56,360,187 ریال
1 سال
50,234,079 ریال
1 سال
.com.hk
40,840,715 ریال
1 سال
N/A
59,219,037 ریال
1 سال
.com.hn
25,932,858 ریال
1 سال
25,932,858 ریال
1 سال
25,932,858 ریال
1 سال
.com.ht
10,210,179 ریال
1 سال
12,047,015 ریال
1 سال
10,210,179 ریال
1 سال
.com.im
4,165,753 ریال
1 سال
N/A
4,165,753 ریال
1 سال
.com.ki
73,513,287 ریال
1 سال
85,765,502 ریال
1 سال
73,513,287 ریال
1 سال
.com.lc
6,452,833 ریال
1 سال
6,452,833 ریال
1 سال
6,452,833 ریال
1 سال
.com.lv
11,843,807 ریال
1 سال
11,843,807 ریال
1 سال
11,843,807 ریال
1 سال
.com.mg
50,234,079 ریال
1 سال
56,360,187 ریال
1 سال
50,234,079 ریال
1 سال
.com.ms
21,155,490 ریال
1 سال
32,019,121 ریال
1 سال
21,155,490 ریال
1 سال
.community
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.com.mu
28,078,490 ریال
1 سال
28,078,490 ریال
1 سال
28,078,490 ریال
1 سال
.com.mx
5,267,456 ریال
1 سال
8,534,713 ریال
1 سال
8,534,713 ریال
1 سال
.com.my
11,843,807 ریال
1 سال
13,885,843 ریال
1 سال
11,843,807 ریال
1 سال
.com.nf
253,212,433 ریال
1 سال
263,422,612 ریال
1 سال
40,840,715 ریال
1 سال
.company
2,653,650 ریال
1 سال
2,653,650 ریال
1 سال
2,653,650 ریال
1 سال
.com.pe
52,276,115 ریال
1 سال
104,552,230 ریال
1 سال
52,276,115 ریال
1 سال
.com.ph
20,420,358 ریال
1 سال
20,420,358 ریال
1 سال
20,420,358 ریال
1 سال
.com.pl
8,168,143 ریال
1 سال
N/A
16,336,286 ریال
1 سال
.com.pr
45,946,800 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.com.pt
7,413,088 ریال
1 سال
N/A
7,413,088 ریال
1 سال
.computer
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.com.ro
3,633,828 ریال
1 سال
N/A
3,633,828 ریال
1 سال
.com.ru
5,267,456 ریال
1 سال
N/A
5,267,456 ریال
1 سال
.com.sb
29,200,115 ریال
1 سال
34,101,001 ریال
1 سال
29,200,115 ریال
1 سال
.com.sc
32,264,165 ریال
1 سال
32,264,165 ریال
1 سال
32,264,165 ریال
1 سال
.com.se
4,450,642 ریال
1 سال
N/A
4,450,642 ریال
1 سال
.com.sg
13,680,643 ریال
1 سال
13,680,643 ریال
1 سال
13,680,643 ریال
1 سال
.com.so
23,687,615 ریال
1 سال
23,687,615 ریال
1 سال
23,687,615 ریال
1 سال
.co.ms
21,155,490 ریال
1 سال
32,019,121 ریال
1 سال
21,155,490 ریال
1 سال
.com.tc
5,104,093 ریال
1 سال
5,104,093 ریال
1 سال
5,104,093 ریال
1 سال
.com.tw
9,373,442 ریال
1 سال
9,373,442 ریال
1 سال
9,373,442 ریال
1 سال
.co.mu
28,078,490 ریال
1 سال
28,078,490 ریال
1 سال
28,078,490 ریال
1 سال
.com.vc
11,108,674 ریال
1 سال
11,108,674 ریال
1 سال
11,108,674 ریال
1 سال
.com.ve
15,927,879 ریال
1 سال
3,062,058 ریال
1 سال
15,927,879 ریال
1 سال
.condos
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.co.nl
2,695,487 ریال
1 سال
2,695,487 ریال
1 سال
2,695,487 ریال
1 سال
.construction
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.consulting
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.contractors
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.co.nz
8,576,550 ریال
1 سال
N/A
8,576,550 ریال
1 سال
.cool
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.country
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.coupons
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.courses
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
.co.ve
15,927,879 ریال
1 سال
3,062,058 ریال
1 سال
15,927,879 ریال
1 سال
.co.za
26,138,058 ریال
1 سال
N/A
26,138,058 ریال
1 سال
.cpa.pro
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
.creditcard
48,192,044 ریال
1 سال
48,192,044 ریال
1 سال
48,192,044 ریال
1 سال
.cricket
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.cruises
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.cx
7,148,121 ریال
1 سال
N/A
7,148,121 ریال
1 سال
.cymru
3,878,872 ریال
1 سال
3,878,872 ریال
1 سال
3,878,872 ریال
1 سال
.dance
7,717,899 ریال
1 سال
7,717,899 ریال
1 سال
7,717,899 ریال
1 سال
.date
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.dating
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.de.com
6,084,270 ریال
1 سال
N/A
6,084,270 ریال
1 سال
.democrat
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.diamonds
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.directory
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.discount
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.doctor
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
.dog
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.durban
100,876,566 ریال
1 سال
100,876,566 ریال
1 سال
100,876,566 ریال
1 سال
.earth
7,962,943 ریال
1 سال
7,962,943 ریال
1 سال
7,962,943 ریال
1 سال
.ebiz.tw
9,373,442 ریال
1 سال
9,373,442 ریال
1 سال
9,373,442 ریال
1 سال
.eco
23,482,415 ریال
1 سال
23,482,415 ریال
1 سال
23,482,415 ریال
1 سال
.ec
21,808,942 ریال
1 سال
24,096,022 ریال
1 سال
24,096,022 ریال
1 سال
.energy
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
.engineering
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.engineer
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.eng.pro
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
.enterprises
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.equipment
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.estate
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.eu.com
6,084,270 ریال
1 سال
N/A
6,084,270 ریال
1 سال
.events
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.expert
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.exposed
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.express
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.fail
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.faith
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.finance
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.financial
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.fin.ec
10,985,156 ریال
1 سال
10,985,156 ریال
1 سال
10,985,156 ریال
1 سال
.firm.in
171,531,003 ریال
1 سال
171,531,003 ریال
1 سال
171,531,003 ریال
1 سال
.fishing
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.flights
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.florist
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.flowers
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
.football
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.forex
15,316,264 ریال
1 سال
15,316,264 ریال
1 سال
15,316,264 ریال
1 سال
.forsale
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.foundation
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.fund
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.fun
7,841,417 ریال
1 سال
7,841,417 ریال
1 سال
7,841,417 ریال
1 سال
.furniture
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.futbol
4,205,598 ریال
1 سال
4,205,598 ریال
1 سال
4,205,598 ریال
1 سال
.fyi
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.game.tw
9,373,442 ریال
1 سال
9,373,442 ریال
1 سال
9,373,442 ریال
1 سال
.garden
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.gb.com
13,927,680 ریال
1 سال
N/A
13,927,680 ریال
1 سال
.gb.net
2,552,047 ریال
1 سال
N/A
2,552,047 ریال
1 سال
.gd
12,210,378 ریال
1 سال
12,210,378 ریال
1 سال
12,210,378 ریال
1 سال
.gen.in
171,531,003 ریال
1 سال
171,531,003 ریال
1 سال
171,531,003 ریال
1 سال
.gg
18,378,322 ریال
1 سال
N/A
18,378,322 ریال
1 سال
.gifts
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.gives
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.gl
93,116,830 ریال
1 سال
N/A
93,116,830 ریال
1 سال
.gmbh
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.golf
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.graphics
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.gratis
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.gr.com
5,390,974 ریال
1 سال
N/A
5,390,974 ریال
1 سال
.green
26,341,265 ریال
1 سال
26,341,265 ریال
1 سال
26,341,265 ریال
1 سال
.gripe
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.gr
6,737,722 ریال
1 سال
N/A
6,737,722 ریال
1 سال
.gs
8,739,913 ریال
1 سال
14,866,020 ریال
1 سال
8,739,913 ریال
1 سال
.guide
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.guitars
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
.guru
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.gy
11,598,763 ریال
1 سال
15,682,835 ریال
1 سال
11,598,763 ریال
1 سال
.hamburg
14,905,865 ریال
1 سال
14,905,865 ریال
1 سال
14,905,865 ریال
1 سال
.haus
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.healthcare
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.health
23,482,415 ریال
1 سال
23,482,415 ریال
1 سال
23,482,415 ریال
1 سال
.hiphop
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
.hiv
93,933,645 ریال
1 سال
93,933,645 ریال
1 سال
93,933,645 ریال
1 سال
.hk
40,840,715 ریال
1 سال
N/A
59,219,037 ریال
1 سال
.hn
25,932,858 ریال
1 سال
25,932,858 ریال
1 سال
25,932,858 ریال
1 سال
.hockey
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.holdings
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.holiday
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.horse
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.hospital
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.hosting
142,534,095 ریال
1 سال
142,534,095 ریال
1 سال
142,534,095 ریال
1 سال
.house
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.how
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.ht
32,264,165 ریال
1 سال
47,578,437 ریال
1 سال
32,264,165 ریال
1 سال
.hu.com
11,742,204 ریال
1 سال
N/A
11,742,204 ریال
1 سال
.hu.net
11,742,204 ریال
1 سال
N/A
11,742,204 ریال
1 سال
.icu
2,653,650 ریال
1 سال
2,653,650 ریال
1 سال
2,653,650 ریال
1 سال
.id.au
6,329,315 ریال
1 سال
N/A
6,329,315 ریال
1 سال
.idv.tw
9,373,442 ریال
1 سال
9,373,442 ریال
1 سال
9,373,442 ریال
1 سال
.id
8,943,120 ریال
1 سال
8,943,120 ریال
1 سال
8,943,120 ریال
1 سال
.ie
9,351,528 ریال
1 سال
9,351,528 ریال
1 سال
9,351,528 ریال
1 سال
.immobilien
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.immo
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.im
4,165,753 ریال
1 سال
N/A
4,165,753 ریال
1 سال
.ind.in
171,531,003 ریال
1 سال
171,531,003 ریال
1 سال
171,531,003 ریال
1 سال
.industries
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.info.ec
10,985,156 ریال
1 سال
10,985,156 ریال
1 سال
10,985,156 ریال
1 سال
.info.ht
9,759,935 ریال
1 سال
11,598,763 ریال
1 سال
9,759,935 ریال
1 سال
.info.ki
73,513,287 ریال
1 سال
85,765,502 ریال
1 سال
73,513,287 ریال
1 سال
.info.nf
253,212,433 ریال
1 سال
263,422,612 ریال
1 سال
40,840,715 ریال
1 سال
.info.pl
8,168,143 ریال
1 سال
N/A
16,336,286 ریال
1 سال
.info.pr
45,946,800 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.info.ve
15,927,879 ریال
1 سال
3,062,058 ریال
1 سال
15,927,879 ریال
1 سال
.ink
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.in.net
3,227,413 ریال
1 سال
N/A
3,227,413 ریال
1 سال
.institute
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.insure
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.international
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.investments
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
.io
14,274,328 ریال
1 سال
14,274,328 ریال
1 سال
14,274,328 ریال
1 سال
.irish
4,859,049 ریال
1 سال
4,859,049 ریال
1 سال
4,859,049 ریال
1 سال
.istanbul
7,962,943 ریال
1 سال
7,962,943 ریال
1 سال
7,962,943 ریال
1 سال
.ist
6,227,711 ریال
1 سال
6,227,711 ریال
1 سال
6,227,711 ریال
1 سال
.is
16,294,449 ریال
1 سال
N/A
16,294,449 ریال
1 سال
.jetzt
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.je
18,378,322 ریال
1 سال
N/A
18,378,322 ریال
1 سال
.jobs
43,291,158 ریال
1 سال
43,291,158 ریال
1 سال
43,291,158 ریال
1 سال
.joburg
100,876,566 ریال
1 سال
100,876,566 ریال
1 سال
100,876,566 ریال
1 سال
.jpn.com
13,927,680 ریال
1 سال
N/A
13,927,680 ریال
1 سال
.jp.net
3,675,664 ریال
1 سال
N/A
3,675,664 ریال
1 سال
.juegos
142,534,095 ریال
1 سال
142,534,095 ریال
1 سال
142,534,095 ریال
1 سال
.jur.pro
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
.kaufen
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.kim
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
.kitchen
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.kiwi.nz
8,576,550 ریال
1 سال
N/A
8,576,550 ریال
1 سال
.kiwi
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
.ki
490,088,580 ریال
1 سال
510,508,938 ریال
1 سال
490,088,580 ریال
1 سال
.koeln
2,980,376 ریال
1 سال
2,980,376 ریال
1 سال
2,980,376 ریال
1 سال
.kr.com
11,885,644 ریال
1 سال
N/A
11,885,644 ریال
1 سال
.kyoto
2,818,009,335 ریال
1 سال
2,818,009,335 ریال
1 سال
2,818,009,335 ریال
1 سال
.lat
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.law.pro
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
.lawyer
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
.law
35,326,222 ریال
1 سال
35,326,222 ریال
1 سال
35,326,222 ریال
1 سال
.la
11,517,082 ریال
1 سال
N/A
11,517,082 ریال
1 سال
.lgbt
15,477,635 ریال
1 سال
15,477,635 ریال
1 سال
15,477,635 ریال
1 سال
.lighting
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.limited
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.limo
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.link
3,633,828 ریال
1 سال
3,633,828 ریال
1 سال
3,633,828 ریال
1 سال
.live
7,717,899 ریال
1 سال
7,717,899 ریال
1 سال
7,717,899 ریال
1 سال
.li
4,287,279 ریال
1 سال
N/A
4,287,279 ریال
1 سال
.llc
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.loans
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
.loan
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.lol
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.london
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.lotto
633,031,083 ریال
1 سال
633,031,083 ریال
1 سال
633,031,083 ریال
1 سال
.ltda
14,660,821 ریال
1 سال
14,660,821 ریال
1 سال
14,660,821 ریال
1 سال
.ltd.uk
2,143,639 ریال
1 سال
N/A
2,143,639 ریال
1 سال
.lt
4,165,753 ریال
1 سال
N/A
4,165,753 ریال
1 سال
.lu
6,492,678 ریال
1 سال
4,450,642 ریال
1 سال
6,492,678 ریال
1 سال
.lv
11,843,807 ریال
1 سال
11,843,807 ریال
1 سال
11,843,807 ریال
1 سال
.maison
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.makeup
3,451,040,418 ریال
1 سال
3,451,040,418 ریال
1 سال
3,451,040,418 ریال
1 سال
.management
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.markets
5,267,456 ریال
1 سال
5,267,456 ریال
1 سال
5,267,456 ریال
1 سال
.md
51,050,894 ریال
1 سال
N/A
51,050,894 ریال
1 سال
.med.ec
10,985,156 ریال
1 سال
10,985,156 ریال
1 سال
10,985,156 ریال
1 سال
.med.pro
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
.melbourne
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.memorial
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.menu
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
.me.uk
2,143,639 ریال
1 سال
N/A
2,143,639 ریال
1 سال
.mex.com
5,104,093 ریال
1 سال
N/A
5,104,093 ریال
1 سال
.mg
50,234,079 ریال
1 سال
56,360,187 ریال
1 سال
50,234,079 ریال
1 سال
.miami
6,329,315 ریال
1 سال
6,329,315 ریال
1 سال
6,329,315 ریال
1 سال
.moe
6,329,315 ریال
1 سال
6,329,315 ریال
1 سال
6,329,315 ریال
1 سال
.money
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.mortgage
15,437,790 ریال
1 سال
15,437,790 ریال
1 سال
15,437,790 ریال
1 سال
.ms
10,781,949 ریال
1 سال
21,808,942 ریال
1 سال
10,781,949 ریال
1 سال
.mu
28,078,490 ریال
1 سال
28,078,490 ریال
1 سال
28,078,490 ریال
1 سال
.nagoya
510,508,938 ریال
1 سال
510,508,938 ریال
1 سال
510,508,938 ریال
1 سال
.name.pr
45,946,800 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.net.af
11,801,971 ریال
1 سال
16,702,856 ریال
1 سال
11,801,971 ریال
1 سال
.net.ag
22,544,075 ریال
1 سال
22,544,075 ریال
1 سال
22,544,075 ریال
1 سال
.net.ai
25,526,443 ریال
1 سال
44,924,787 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.net.am
21,237,172 ریال
1 سال
N/A
21,237,172 ریال
1 سال
.net.au
6,329,315 ریال
1 سال
N/A
6,329,315 ریال
1 سال
.net.bz
7,678,054 ریال
1 سال
7,678,054 ریال
1 سال
7,678,054 ریال
1 سال
.net.cm
4,165,753 ریال
1 سال
4,165,753 ریال
1 سال
4,165,753 ریال
1 سال
.net.cn
6,737,722 ریال
1 سال
4,695,686 ریال
1 سال
4,695,686 ریال
1 سال
.net.co
4,655,842 ریال
1 سال
4,655,842 ریال
1 سال
4,655,842 ریال
1 سال
.net.ec
21,808,942 ریال
1 سال
24,096,022 ریال
1 سال
24,096,022 ریال
1 سال
.net.gg
18,378,322 ریال
1 سال
N/A
18,378,322 ریال
1 سال
.net.gl
93,116,830 ریال
1 سال
N/A
93,116,830 ریال
1 سال
.net.gy
11,598,763 ریال
1 سال
15,682,835 ریال
1 سال
11,598,763 ریال
1 سال
.net.hn
25,932,858 ریال
1 سال
25,932,858 ریال
1 سال
25,932,858 ریال
1 سال
.net.ht
3,593,983 ریال
1 سال
3,593,983 ریال
1 سال
3,593,983 ریال
1 سال
.net.im
4,165,753 ریال
1 سال
N/A
4,165,753 ریال
1 سال
.net.in
171,531,003 ریال
1 سال
171,531,003 ریال
1 سال
171,531,003 ریال
1 سال
.net.je
18,378,322 ریال
1 سال
N/A
18,378,322 ریال
1 سال
.net.ki
73,513,287 ریال
1 سال
85,765,502 ریال
1 سال
73,513,287 ریال
1 سال
.net.lc
6,452,833 ریال
1 سال
6,452,833 ریال
1 سال
6,452,833 ریال
1 سال
.net.lv
11,843,807 ریال
1 سال
11,843,807 ریال
1 سال
11,843,807 ریال
1 سال
.net.mg
50,234,079 ریال
1 سال
56,360,187 ریال
1 سال
50,234,079 ریال
1 سال
.net.mu
28,078,490 ریال
1 سال
28,078,490 ریال
1 سال
28,078,490 ریال
1 سال
.net.my
11,843,807 ریال
1 سال
11,843,807 ریال
1 سال
11,843,807 ریال
1 سال
.net.nf
253,212,433 ریال
1 سال
263,422,612 ریال
1 سال
40,840,715 ریال
1 سال
.net.nz
8,576,550 ریال
1 سال
N/A
8,576,550 ریال
1 سال
.net.pe
52,276,115 ریال
1 سال
104,552,230 ریال
1 سال
52,276,115 ریال
1 سال
.net.ph
20,420,358 ریال
1 سال
20,420,358 ریال
1 سال
20,420,358 ریال
1 سال
.net.pl
8,168,143 ریال
1 سال
N/A
16,336,286 ریال
1 سال
.net.pr
45,946,800 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.net.ru
5,267,456 ریال
1 سال
N/A
5,267,456 ریال
1 سال
.net.sb
29,200,115 ریال
1 سال
34,101,001 ریال
1 سال
29,200,115 ریال
1 سال
.net.sc
32,264,165 ریال
1 سال
32,264,165 ریال
1 سال
32,264,165 ریال
1 سال
.net.so
23,687,615 ریال
1 سال
23,687,615 ریال
1 سال
23,687,615 ریال
1 سال
.net.tc
5,104,093 ریال
1 سال
5,104,093 ریال
1 سال
5,104,093 ریال
1 سال
.net.vc
11,108,674 ریال
1 سال
11,108,674 ریال
1 سال
11,108,674 ریال
1 سال
.net.ve
15,927,879 ریال
1 سال
3,062,058 ریال
1 سال
15,927,879 ریال
1 سال
.net.za
26,138,058 ریال
1 سال
N/A
26,138,058 ریال
1 سال
.nf
490,088,580 ریال
1 سال
83,723,466 ریال
1 سال
83,723,466 ریال
1 سال
.ngo
16,294,449 ریال
1 سال
16,294,449 ریال
1 سال
16,294,449 ریال
1 سال
.ninja
6,227,711 ریال
1 سال
6,227,711 ریال
1 سال
6,227,711 ریال
1 سال
.no.com
11,742,204 ریال
1 سال
N/A
11,742,204 ریال
1 سال
.nom.ag
22,544,075 ریال
1 سال
22,544,075 ریال
1 سال
22,544,075 ریال
1 سال
.nom.co
4,655,842 ریال
1 سال
4,655,842 ریال
1 سال
4,655,842 ریال
1 سال
.nom.es
1,878,673 ریال
1 سال
N/A
1,878,673 ریال
1 سال
.nom.pe
52,276,115 ریال
1 سال
104,552,230 ریال
1 سال
52,276,115 ریال
1 سال
.nom.ro
3,633,828 ریال
1 سال
N/A
3,633,828 ریال
1 سال
.no
32,672,572 ریال
1 سال
N/A
32,672,572 ریال
1 سال
.nrw
13,435,599 ریال
1 سال
13,435,599 ریال
1 سال
13,435,599 ریال
1 سال
.nu
69,429,216 ریال
1 سال
N/A
69,429,216 ریال
1 سال
.nyc
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.nz
8,576,550 ریال
1 سال
N/A
8,576,550 ریال
1 سال
.off.ai
25,526,443 ریال
1 سال
44,924,787 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.okinawa
510,508,938 ریال
1 سال
510,508,938 ریال
1 سال
510,508,938 ریال
1 سال
.onl
5,267,456 ریال
1 سال
5,267,456 ریال
1 سال
5,267,456 ریال
1 سال
.or.at
4,042,235 ریال
1 سال
N/A
4,042,235 ریال
1 سال
.org.af
11,801,971 ریال
1 سال
16,702,856 ریال
1 سال
11,801,971 ریال
1 سال
.org.ag
22,544,075 ریال
1 سال
22,544,075 ریال
1 سال
22,544,075 ریال
1 سال
.org.ai
25,526,443 ریال
1 سال
44,924,787 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.org.am
21,237,172 ریال
1 سال
N/A
21,237,172 ریال
1 سال
.organic
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.org.au
6,329,315 ریال
1 سال
N/A
6,329,315 ریال
1 سال
.org.bz
7,678,054 ریال
1 سال
7,678,054 ریال
1 سال
7,678,054 ریال
1 سال
.org.cn
6,737,722 ریال
1 سال
4,695,686 ریال
1 سال
4,695,686 ریال
1 سال
.org.es
1,878,673 ریال
1 سال
N/A
1,878,673 ریال
1 سال
.org.gg
18,378,322 ریال
1 سال
N/A
18,378,322 ریال
1 سال
.org.gl
93,116,830 ریال
1 سال
N/A
93,116,830 ریال
1 سال
.org.hn
25,932,858 ریال
1 سال
25,932,858 ریال
1 سال
25,932,858 ریال
1 سال
.org.ht
8,004,780 ریال
1 سال
9,475,046 ریال
1 سال
8,004,780 ریال
1 سال
.org.im
4,165,753 ریال
1 سال
N/A
4,165,753 ریال
1 سال
.org.in
171,531,003 ریال
1 سال
171,531,003 ریال
1 سال
171,531,003 ریال
1 سال
.org.je
18,378,322 ریال
1 سال
N/A
18,378,322 ریال
1 سال
.org.ki
73,513,287 ریال
1 سال
85,765,502 ریال
1 سال
73,513,287 ریال
1 سال
.org.lc
6,452,833 ریال
1 سال
6,452,833 ریال
1 سال
6,452,833 ریال
1 سال
.org.lv
11,843,807 ریال
1 سال
11,843,807 ریال
1 سال
11,843,807 ریال
1 سال
.org.mg
50,234,079 ریال
1 سال
56,360,187 ریال
1 سال
50,234,079 ریال
1 سال
.org.ms
21,155,490 ریال
1 سال
32,019,121 ریال
1 سال
21,155,490 ریال
1 سال
.org.mu
28,078,490 ریال
1 سال
28,078,490 ریال
1 سال
28,078,490 ریال
1 سال
.org.my
11,843,807 ریال
1 سال
11,843,807 ریال
1 سال
11,843,807 ریال
1 سال
.org.nz
8,576,550 ریال
1 سال
N/A
8,576,550 ریال
1 سال
.org.pe
52,276,115 ریال
1 سال
104,552,230 ریال
1 سال
52,276,115 ریال
1 سال
.org.ph
20,420,358 ریال
1 سال
20,420,358 ریال
1 سال
20,420,358 ریال
1 سال
.org.pl
8,168,143 ریال
1 سال
N/A
16,336,286 ریال
1 سال
.org.pr
45,946,800 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.org.ro
3,633,828 ریال
1 سال
N/A
3,633,828 ریال
1 سال
.org.ru
5,267,456 ریال
1 سال
N/A
5,267,456 ریال
1 سال
.org.sb
29,200,115 ریال
1 سال
34,101,001 ریال
1 سال
29,200,115 ریال
1 سال
.org.sc
32,264,165 ریال
1 سال
32,264,165 ریال
1 سال
32,264,165 ریال
1 سال
.org.so
23,687,615 ریال
1 سال
23,687,615 ریال
1 سال
23,687,615 ریال
1 سال
.org.tc
5,104,093 ریال
1 سال
5,104,093 ریال
1 سال
5,104,093 ریال
1 سال
.org.uk
2,143,639 ریال
1 سال
N/A
2,143,639 ریال
1 سال
.org.vc
11,108,674 ریال
1 سال
11,108,674 ریال
1 سال
11,108,674 ریال
1 سال
.org.ve
15,927,879 ریال
1 سال
3,062,058 ریال
1 سال
15,927,879 ریال
1 سال
.org.za
26,138,058 ریال
1 سال
N/A
26,138,058 ریال
1 سال
.or.jp
2,246,239,325 ریال
1 سال
N/A
2,246,239,325 ریال
1 سال
.osaka
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
.page
4,287,279 ریال
1 سال
4,287,279 ریال
1 سال
4,287,279 ریال
1 سال
.paris
14,905,865 ریال
1 سال
14,905,865 ریال
1 سال
14,905,865 ریال
1 سال
.partners
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.party
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.pe
52,276,115 ریال
1 سال
104,552,230 ریال
1 سال
52,276,115 ریال
1 سال
.photography
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.photos
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.ph
20,420,358 ریال
1 سال
20,420,358 ریال
1 سال
20,420,358 ریال
1 سال
.pictures
3,675,664 ریال
1 سال
3,675,664 ریال
1 سال
3,675,664 ریال
1 سال
.pink
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
.pizza
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.plc.co.im
4,165,753 ریال
1 سال
N/A
4,165,753 ریال
1 سال
.plumbing
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.poker
17,969,915 ریال
1 سال
17,969,915 ریال
1 سال
17,969,915 ریال
1 سال
.pp.ru
5,267,456 ریال
1 سال
N/A
5,267,456 ریال
1 سال
.productions
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.pro.ec
10,985,156 ریال
1 سال
10,985,156 ریال
1 سال
10,985,156 ریال
1 سال
.properties
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.property
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
.pro.pr
45,946,800 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.pro.tc
5,104,093 ریال
1 سال
5,104,093 ریال
1 سال
5,104,093 ریال
1 سال
.protection
918,916,088 ریال
1 سال
918,916,088 ریال
1 سال
918,916,088 ریال
1 سال
.pr
469,668,223 ریال
1 سال
469,668,223 ریال
1 سال
469,668,223 ریال
1 سال
.pt
7,413,088 ریال
1 سال
N/A
7,413,088 ریال
1 سال
.pub
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.pw
7,759,736 ریال
1 سال
7,759,736 ریال
1 سال
7,759,736 ریال
1 سال
.qa
24,096,022 ریال
1 سال
24,096,022 ریال
1 سال
24,096,022 ریال
1 سال
.qc.com
8,413,187 ریال
1 سال
N/A
8,413,187 ریال
1 سال
.qpon
5,267,456 ریال
1 سال
5,267,456 ریال
1 سال
5,267,456 ریال
1 سال
.quebec
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
.radio.am
5,267,456 ریال
1 سال
N/A
5,267,456 ریال
1 سال
.radio.fm
5,267,456 ریال
1 سال
N/A
5,267,456 ریال
1 سال
.recht.pro
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
60,852,665 ریال
1 سال
.recipes
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.red
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
.rehab
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.reisen
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.reise
35,326,222 ریال
1 سال
35,326,222 ریال
1 سال
35,326,222 ریال
1 سال
.rentals
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.repair
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.republican
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.restaurant
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.rest
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
.reviews
7,717,899 ریال
1 سال
7,717,899 ریال
1 سال
7,717,899 ریال
1 سال
.review
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.rich
812,730,229 ریال
1 سال
812,730,229 ریال
1 سال
812,730,229 ریال
1 سال
.rip
6,227,711 ریال
1 سال
6,227,711 ریال
1 سال
6,227,711 ریال
1 سال
.rocks
4,205,598 ریال
1 سال
4,205,598 ریال
1 سال
4,205,598 ریال
1 سال
.rodeo
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.ro
3,633,828 ریال
1 سال
N/A
3,633,828 ریال
1 سال
.ru.com
13,927,680 ریال
1 سال
N/A
13,927,680 ریال
1 سال
.ruhr
10,168,342 ریال
1 سال
10,168,342 ریال
1 سال
10,168,342 ریال
1 سال
.run
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.ryukyu
510,508,938 ریال
1 سال
510,508,938 ریال
1 سال
510,508,938 ریال
1 سال
.sa.com
13,927,680 ریال
1 سال
N/A
13,927,680 ریال
1 سال
.sarl
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.sb
29,200,115 ریال
1 سال
34,101,001 ریال
1 سال
29,200,115 ریال
1 سال
.school
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.schule
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.science
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.scot
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.sc
32,264,165 ریال
1 سال
32,264,165 ریال
1 سال
32,264,165 ریال
1 سال
.se.com
11,742,204 ریال
1 سال
N/A
11,742,204 ریال
1 سال
.security
918,916,088 ریال
1 سال
918,916,088 ریال
1 سال
918,916,088 ریال
1 سال
.se.net
11,742,204 ریال
1 سال
N/A
11,742,204 ریال
1 سال
.services
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.sg
13,680,643 ریال
1 سال
13,680,643 ریال
1 سال
13,680,643 ریال
1 سال
.shiksha
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
.shopping
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.sh
14,274,328 ریال
1 سال
14,274,328 ریال
1 سال
14,274,328 ریال
1 سال
.singles
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.ski
15,722,679 ریال
1 سال
15,722,679 ریال
1 سال
15,722,679 ریال
1 سال
.soccer
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.solutions
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.soy
9,291,761 ریال
1 سال
9,291,761 ریال
1 سال
9,291,761 ریال
1 سال
.so
23,687,615 ریال
1 سال
23,687,615 ریال
1 سال
23,687,615 ریال
1 سال
.sport
153,152,681 ریال
1 سال
153,152,681 ریال
1 سال
153,152,681 ریال
1 سال
.spreadbetting
8,454,028,005 ریال
1 سال
8,454,028,005 ریال
1 سال
8,454,028,005 ریال
1 سال
.srl
13,844,006 ریال
1 سال
13,844,006 ریال
1 سال
13,844,006 ریال
1 سال
.storage
257,296,505 ریال
1 سال
257,296,505 ریال
1 سال
257,296,505 ریال
1 سال
.stream
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.study
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
.sucks
97,609,309 ریال
1 سال
97,609,309 ریال
1 سال
97,609,309 ریال
1 سال
.supplies
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.supply
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.support
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.surf
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.surgery
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.swiss
42,065,936 ریال
1 سال
42,065,936 ریال
1 سال
42,065,936 ریال
1 سال
.sx
9,801,772 ریال
1 سال
9,801,772 ریال
1 سال
9,801,772 ریال
1 سال
.sydney
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.systems
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.taipei
6,901,085 ریال
1 سال
6,901,085 ریال
1 سال
6,901,085 ریال
1 سال
.tattoo
14,497,458 ریال
1 سال
14,497,458 ریال
1 سال
14,497,458 ریال
1 سال
.tc
32,264,165 ریال
1 سال
32,264,165 ریال
1 سال
32,264,165 ریال
1 سال
.technology
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.tennis
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.tf
2,940,531 ریال
1 سال
2,940,531 ریال
1 سال
2,940,531 ریال
1 سال
.theater
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.theatre
257,296,505 ریال
1 سال
257,296,505 ریال
1 سال
257,296,505 ریال
1 سال
.tienda
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.tips
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.tires
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
.tirol
9,351,528 ریال
1 سال
9,351,528 ریال
1 سال
9,351,528 ریال
1 سال
.tk
2,123,717 ریال
1 سال
2,123,717 ریال
1 سال
2,123,717 ریال
1 سال
.tl
33,244,342 ریال
1 سال
28,180,093 ریال
1 سال
23,034,163 ریال
1 سال
.tm
39,778,856 ریال
1 سال
39,778,856 ریال
1 سال
39,778,856 ریال
1 سال
.tokyo
510,508,938 ریال
1 سال
510,508,938 ریال
1 سال
510,508,938 ریال
1 سال
.top
20,215,158 ریال
1 سال
20,215,158 ریال
1 سال
20,215,158 ریال
1 سال
.to
24,096,022 ریال
1 سال
24,096,022 ریال
1 سال
24,096,022 ریال
1 سال
.trading
6,084,270 ریال
1 سال
6,084,270 ریال
1 سال
6,084,270 ریال
1 سال
.training
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.tw
9,373,442 ریال
1 سال
9,373,442 ریال
1 سال
9,373,442 ریال
1 سال
.uk.com
8,371,350 ریال
1 سال
N/A
8,371,350 ریال
1 سال
.uk.net
8,371,350 ریال
1 سال
N/A
8,371,350 ریال
1 سال
.uk
2,143,639 ریال
1 سال
N/A
2,143,639 ریال
1 سال
.university
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.uno
5,267,456 ریال
1 سال
5,267,456 ریال
1 سال
5,267,456 ریال
1 سال
.us.com
7,148,121 ریال
1 سال
N/A
7,148,121 ریال
1 سال
.us.org
7,801,573 ریال
1 سال
N/A
7,801,573 ریال
1 سال
.uy.com
15,274,427 ریال
1 سال
N/A
15,274,427 ریال
1 سال
.vacations
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.vegas
20,623,565 ریال
1 سال
20,623,565 ریال
1 سال
20,623,565 ریال
1 سال
.ventures
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.versicherung
51,050,894 ریال
1 سال
51,050,894 ریال
1 سال
51,050,894 ریال
1 سال
.vet
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.vg
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
.viajes
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.vin
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.vision
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.vlaanderen
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.vodka
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.voting
471,710,258 ریال
1 سال
471,710,258 ریال
1 سال
471,710,258 ریال
1 سال
.voto
26,341,265 ریال
1 سال
26,341,265 ریال
1 سال
26,341,265 ریال
1 سال
.voyage
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.wales
3,878,872 ریال
1 سال
3,878,872 ریال
1 سال
3,878,872 ریال
1 سال
.wang
3,655,742 ریال
1 سال
3,655,742 ریال
1 سال
3,655,742 ریال
1 سال
.webcam
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.website
7,841,417 ریال
1 سال
7,841,417 ریال
1 سال
7,841,417 ریال
1 سال
.web.ve
15,927,879 ریال
1 سال
3,062,058 ریال
1 سال
15,927,879 ریال
1 سال
.webza
26,138,058 ریال
1 سال
N/A
26,138,058 ریال
1 سال
.wedding
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.wf
2,940,531 ریال
1 سال
2,940,531 ریال
1 سال
2,940,531 ریال
1 سال
.wien
9,188,165 ریال
1 سال
9,188,165 ریال
1 سال
9,188,165 ریال
1 سال
.wine
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.works
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.wtf
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.在线
3,878,872 ریال
1 سال
3,878,872 ریال
1 سال
3,878,872 ریال
1 سال
.网站
5,104,093 ریال
1 سال
5,104,093 ریال
1 سال
5,104,093 ریال
1 سال
.移动
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
.онлайн
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.сайт
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.קום
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.орг
3,793,206 ریال
1 سال
3,793,206 ریال
1 سال
3,793,206 ریال
1 سال
.商店
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.中文网
36,348,236 ریال
1 سال
36,348,236 ریال
1 سال
36,348,236 ریال
1 سال
.娱乐
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
.भारत
277,716,862 ریال
1 سال
277,716,862 ریال
1 سال
277,716,862 ریال
1 سال
.संगठन
3,793,206 ریال
1 سال
3,793,206 ریال
1 سال
3,793,206 ریال
1 سال
.香港
40,840,715 ریال
1 سال
N/A
40,840,715 ریال
1 سال
.امارات
51,050,894 ریال
1 سال
51,050,894 ریال
1 سال
51,050,894 ریال
1 سال
.بازار
7,309,492 ریال
1 سال
7,309,492 ریال
1 سال
7,309,492 ریال
1 سال
.닷컴
4,205,598 ریال
1 سال
4,205,598 ریال
1 سال
4,205,598 ریال
1 سال
.机构
3,793,206 ریال
1 سال
3,793,206 ریال
1 سال
3,793,206 ریال
1 سال
.みんな
428,827,508 ریال
1 سال
428,827,508 ریال
1 سال
428,827,508 ریال
1 سال
.世界
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.닷넷
4,205,598 ریال
1 سال
4,205,598 ریال
1 سال
4,205,598 ریال
1 سال
.コム
4,205,598 ریال
1 سال
4,205,598 ریال
1 سال
4,205,598 ریال
1 سال
.游戏
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
.企业
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.հայ
12,047,015 ریال
1 سال
N/A
12,047,015 ریال
1 سال
.yoga
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.yokohama
510,508,938 ریال
1 سال
510,508,938 ریال
1 سال
510,508,938 ریال
1 سال
.yt
2,940,531 ریال
1 سال
2,940,531 ریال
1 سال
2,940,531 ریال
1 سال
.za.com
15,274,427 ریال
1 سال
N/A
15,274,427 ریال
1 سال
.games
6,227,711 ریال
1 سال
6,227,711 ریال
1 سال
6,227,711 ریال
1 سال
.ws
3,225,420 ریال
1 سال
8,943,120 ریال
1 سال
8,943,120 ریال
1 سال
.asia
5,227,612 ریال
1 سال
5,227,612 ریال
1 سال
5,227,612 ریال
1 سال
.mobi
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
5,675,863 ریال
1 سال
.shop
11,638,608 ریال
1 سال
11,638,608 ریال
1 سال
11,638,608 ریال
1 سال
.blog
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.me
4,982,567 ریال
1 سال
4,982,567 ریال
1 سال
4,982,567 ریال
1 سال
.pro
5,534,415 ریال
1 سال
5,534,415 ریال
1 سال
5,534,415 ریال
1 سال
.tv
11,148,519 ریال
1 سال
11,148,519 ریال
1 سال
11,148,519 ریال
1 سال
.club
5,267,456 ریال
1 سال
5,267,456 ریال
1 سال
5,267,456 ریال
1 سال
.global
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.one
3,470,465 ریال
1 سال
3,470,465 ریال
1 سال
3,470,465 ریال
1 سال
.in
277,716,862 ریال
1 سال
277,716,862 ریال
1 سال
277,716,862 ریال
1 سال
.photo
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.co.com
10,210,179 ریال
1 سال
10,210,179 ریال
1 سال
10,210,179 ریال
1 سال
.co.uk
2,143,639 ریال
1 سال
N/A
2,143,639 ریال
1 سال
.us
4,876,847 ریال
1 سال
4,876,847 ریال
1 سال
4,876,847 ریال
1 سال
.ca
4,450,642 ریال
1 سال
4,450,642 ریال
1 سال
4,450,642 ریال
1 سال
.eu
2,450,443 ریال
1 سال
2,450,443 ریال
1 سال
2,450,443 ریال
1 سال
.name
3,430,620 ریال
1 سال
3,430,620 ریال
1 سال
3,430,620 ریال
1 سال
.cc
4,508,815 ریال
1 سال
4,508,815 ریال
1 سال
4,508,815 ریال
1 سال
.bz
7,678,054 ریال
1 سال
7,678,054 ریال
1 سال
7,678,054 ریال
1 سال
.mn
15,764,516 ریال
1 سال
15,764,516 ریال
1 سال
15,764,516 ریال
1 سال
.ac.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.co.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.gov.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.sch.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.org.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.id.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.net.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.tel
4,655,842 ریال
1 سال
4,247,434 ریال
1 سال
4,655,842 ریال
1 سال
.glass
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.ایران
775,000 ریال
1 سال
775,000 ریال
1 سال
775,000 ریال
1 سال
.ac
14,274,328 ریال
1 سال
14,274,328 ریال
1 سال
14,274,328 ریال
1 سال
.academy
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.actor
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
.agency
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.auction
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.audio
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
.band
7,717,899 ریال
1 سال
7,717,899 ریال
1 سال
7,717,899 ریال
1 سال
.be
2,858,850 ریال
1 سال
2,858,850 ریال
1 سال
2,858,850 ریال
1 سال
.bid
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.boutique
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.builders
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.business
2,653,650 ریال
1 سال
2,653,650 ریال
1 سال
2,653,650 ریال
1 سال
.cafe
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.camera
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.care
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.catering
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.center
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.ch
3,675,664 ریال
1 سال
N/A
3,675,664 ریال
1 سال
.chat
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.cheap
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.city
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.click
3,633,828 ریال
1 سال
3,633,828 ریال
1 سال
3,633,828 ریال
1 سال
.clinic
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.cloud
7,717,899 ریال
1 سال
3,839,027 ریال
1 سال
3,839,027 ریال
1 سال
.cn
6,737,722 ریال
1 سال
4,695,686 ریال
1 سال
4,695,686 ریال
1 سال
.cooking
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.credit
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
.cz
81,681,430 ریال
1 سال
N/A
81,681,430 ریال
1 سال
.de
1,960,354 ریال
1 سال
1,551,947 ریال
1 سال
1,551,947 ریال
1 سال
.deals
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.degree
15,437,790 ریال
1 سال
15,437,790 ریال
1 سال
15,437,790 ریال
1 سال
.delivery
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.dental
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.dentist
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
.design
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.diet
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
48,600,451 ریال
1 سال
.digital
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.direct
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.dk
22,462,393 ریال
1 سال
N/A
22,462,393 ریال
1 سال
.domains
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.download
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.education
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.email
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.es
2,532,124 ریال
1 سال
N/A
2,532,124 ریال
1 سال
.family
7,717,899 ریال
1 سال
7,717,899 ریال
1 سال
7,717,899 ریال
1 سال
.fans
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
25,526,443 ریال
1 سال
.fashion
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.fi
8,576,550 ریال
1 سال
N/A
8,576,550 ریال
1 سال
.fish
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.fit
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.fitness
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.fm
28,180,093 ریال
1 سال
28,180,093 ریال
1 سال
28,180,093 ریال
1 سال
.fr
2,940,531 ریال
1 سال
2,940,531 ریال
1 سال
2,940,531 ریال
1 سال
.ae
51,050,894 ریال
1 سال
51,050,894 ریال
1 سال
51,050,894 ریال
1 سال
.gallery
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.game
153,152,681 ریال
1 سال
153,152,681 ریال
1 سال
153,152,681 ریال
1 سال
.gift
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.gold
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
34,714,608 ریال
1 سال
.group
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.help
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.host
33,284,187 ریال
1 سال
33,284,187 ریال
1 سال
33,284,187 ریال
1 سال
.it
3,227,413 ریال
1 سال
3,227,413 ریال
1 سال
3,227,413 ریال
1 سال
.jewelry
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.jp
1,384,500,239 ریال
1 سال
N/A
1,384,500,239 ریال
1 سال
.xyz
4,205,598 ریال
1 سال
4,205,598 ریال
1 سال
4,205,598 ریال
1 سال
.land
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.lc
9,066,639 ریال
1 سال
9,066,639 ریال
1 سال
9,066,639 ریال
1 سال
.lease
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.legal
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
17,153,100 ریال
1 سال
.life
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.love
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.ltd
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.market
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.mba
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.media
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.men
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.moda
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
10,413,386 ریال
1 سال
.mom
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
12,762,225 ریال
1 سال
.movie
101,693,380 ریال
1 سال
101,693,380 ریال
1 سال
101,693,380 ریال
1 سال
.mx
15,477,635 ریال
1 سال
15,477,635 ریال
1 سال
15,477,635 ریال
1 سال
.my
15,927,879 ریال
1 سال
17,969,915 ریال
1 سال
15,927,879 ریال
1 سال
.network
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
6,737,722 ریال
1 سال
.news
7,717,899 ریال
1 سال
7,717,899 ریال
1 سال
7,717,899 ریال
1 سال
.nl
2,532,124 ریال
1 سال
2,532,124 ریال
1 سال
2,532,124 ریال
1 سال
.online
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
12,863,829 ریال
1 سال
<