ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

توضیحات ثبت دامنه:

  • دامنه های IR با فعال سازی هندل و تعین شناسه فراکارانت (fa57-irnic) به عنوان شناسه آشنا و یعنی آن به عنوان رابط انجام می شود.
  • ثبت دامنه های خاص برای برخی پسوند ها که رجیستری آنها برای (premium) تعیین شده ولی در سیستم های whoisاعلام نمی شود با پرداخت هزینه رجیستری امکان پذیر است.
  • امکان ثبت و تعیین دامنه IR بین ساعت 23 ای 1 بامداد وجود ندارد.
  • دامنه های فارسی با پسوند .com قابل ثبت است.
  • از آنجا که ثبت کننده اصلی دامنه ir (پژوهشگاه دانشهای بنیادی) برای ثبت برخی دامنه ها بسته به سلیقه اعلام نیاز به ارایه مجوز و مدارک مثبته از طرف متقاضی ثبت می نماید. و یا برخی دامنه هارا برای ثبت ممنوع دانسته ولی در جستجو اولیه آزاد معرفی مینماید توصیه کاراهاست برای عدم پیشامدن این مداخلات ثبت دامنه های با پسوند بین المللی میباشد این احتمال برای نامهای معروف - نامهای مکانها - نامهای نیازمند به مجوز مانند: صرافیها داروخانه ها و ... بالا خواهد بود.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com hot!
7,440,000 ریال
1 سال
7,700,000 ریال
1 سال
7,700,000 ریال
1 سال
.ir hot!
250,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.net hot!
7,980,000 ریال
1 سال
7,980,000 ریال
1 سال
7,980,000 ریال
1 سال
.org hot!
7,980,000 ریال
1 سال
7,980,000 ریال
1 سال
7,980,000 ریال
1 سال
.co hot!
19,875,000 ریال
1 سال
19,875,000 ریال
1 سال
19,875,000 ریال
1 سال
.ac.nz
12,420,000 ریال
1 سال
N/A
12,420,000 ریال
1 سال
.autos
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
.au
8,019,000 ریال
1 سال
N/A
8,019,000 ریال
1 سال
.bank
419,287,500 ریال
1 سال
419,287,500 ریال
1 سال
419,287,500 ریال
1 سال
.barcelona
24,943,500 ریال
1 سال
24,943,500 ریال
1 سال
24,943,500 ریال
1 سال
.basketball
29,497,500 ریال
1 سال
29,497,500 ریال
1 سال
29,497,500 ریال
1 سال
.beauty
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
.boats
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
.bond
6,003,000 ریال
1 سال
6,003,000 ریال
1 سال
6,003,000 ریال
1 سال
.bot
35,707,500 ریال
1 سال
35,707,500 ریال
1 سال
35,707,500 ریال
1 سال
.channel
6,003,000 ریال
1 سال
6,003,000 ریال
1 سال
6,003,000 ریال
1 سال
.co.ae
64,687,500 ریال
1 سال
64,687,500 ریال
1 سال
64,687,500 ریال
1 سال
.combr
39,276,000 ریال
1 سال
N/A
39,276,000 ریال
1 سال
.compare
14,800,500 ریال
1 سال
14,800,500 ریال
1 سال
14,800,500 ریال
1 سال
.contact
5,643,000 ریال
1 سال
5,643,000 ریال
1 سال
5,643,000 ریال
1 سال
.cyou
3,073,500 ریال
1 سال
3,073,500 ریال
1 سال
3,073,500 ریال
1 سال
.day
6,003,000 ریال
1 سال
6,003,000 ریال
1 سال
6,003,000 ریال
1 سال
.dealer
1,242,000,000 ریال
1 سال
1,242,000,000 ریال
1 سال
1,242,000,000 ریال
1 سال
.dev
6,984,000 ریال
1 سال
6,984,000 ریال
1 سال
6,984,000 ریال
1 سال
.fan
17,230,500 ریال
1 سال
17,230,500 ریال
1 سال
17,230,500 ریال
1 سال
.forum
646,875,000 ریال
1 سال
646,875,000 ریال
1 سال
646,875,000 ریال
1 سال
.geeknz
12,420,000 ریال
1 سال
N/A
12,420,000 ریال
1 سال
.gen.nz
12,420,000 ریال
1 سال
N/A
12,420,000 ریال
1 سال
.hair
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
.homes
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
.inc
1,216,125,000 ریال
1 سال
1,216,125,000 ریال
1 سال
1,216,125,000 ریال
1 سال
.insurance
419,287,500 ریال
1 سال
419,287,500 ریال
1 سال
419,287,500 ریال
1 سال
.luxe
9,571,500 ریال
1 سال
9,571,500 ریال
1 سال
9,571,500 ریال
1 سال
.madrid
16,249,500 ریال
1 سال
16,249,500 ریال
1 سال
16,249,500 ریال
1 سال
.maori.nz
12,420,000 ریال
1 سال
N/A
12,420,000 ریال
1 سال
.moi
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.monster
5,692,500 ریال
1 سال
5,692,500 ریال
1 سال
5,692,500 ریال
1 سال
.motorcycles
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
.net.ae
64,687,500 ریال
1 سال
64,687,500 ریال
1 سال
64,687,500 ریال
1 سال
.new
258,750,000 ریال
1 سال
258,750,000 ریال
1 سال
258,750,000 ریال
1 سال
.ong
11,047,500 ریال
1 سال
11,047,500 ریال
1 سال
11,047,500 ریال
1 سال
.org.ae
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.plc.uk
2,794,500 ریال
1 سال
N/A
2,794,500 ریال
1 سال
.quest
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
.realestate
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
.rugby
29,443,500 ریال
1 سال
29,443,500 ریال
1 سال
29,443,500 ریال
1 سال
.sbs
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
.school.nz
12,420,000 ریال
1 سال
N/A
12,420,000 ریال
1 سال
.select
14,800,500 ریال
1 سال
14,800,500 ریال
1 سال
14,800,500 ریال
1 سال
.skin
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
.spa
14,800,500 ریال
1 سال
14,800,500 ریال
1 سال
14,800,500 ریال
1 سال
.tmse
96,772,500 ریال
1 سال
N/A
96,772,500 ریال
1 سال
.trust
1,216,125,000 ریال
1 سال
1,216,125,000 ریال
1 سال
1,216,125,000 ریال
1 سال
.ею
3,105,000 ریال
1 سال
3,105,000 ریال
1 سال
3,105,000 ریال
1 سال
.ευ
3,105,000 ریال
1 سال
3,105,000 ریال
1 سال
3,105,000 ریال
1 سال
.yachts
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
.zuerich
41,400,000 ریال
1 سال
N/A
41,400,000 ریال
1 سال
.info
11,630,000 ریال
1 سال
11,630,000 ریال
1 سال
11,630,000 ریال
1 سال
.biz
8,900,000 ریال
1 سال
8,900,000 ریال
1 سال
8,900,000 ریال
1 سال
.aaa.pro
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
.abogado
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
.aca.pro
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
.accountants
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
.accountant
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.acct.pro
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
.ac.mu
35,577,000 ریال
1 سال
35,577,000 ریال
1 سال
35,577,000 ریال
1 سال
.ae.org
9,882,000 ریال
1 سال
N/A
9,882,000 ریال
1 سال
.aero
30,789,000 ریال
1 سال
30,789,000 ریال
1 سال
30,789,000 ریال
1 سال
.africa
8,230,500 ریال
1 سال
8,230,500 ریال
1 سال
8,230,500 ریال
1 سال
.af
40,365,000 ریال
1 سال
55,890,000 ریال
1 سال
40,365,000 ریال
1 سال
.ag
41,296,500 ریال
1 سال
41,296,500 ریال
1 سال
41,296,500 ریال
1 سال
.ai
37,521,000 ریال
1 سال
67,275,000 ریال
1 سال
37,521,000 ریال
1 سال
.amsterdam
16,173,000 ریال
1 سال
16,173,000 ریال
1 سال
16,173,000 ریال
1 سال
.am
15,264,000 ریال
1 سال
N/A
15,264,000 ریال
1 سال
.apartments
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.app
8,019,000 ریال
1 سال
8,019,000 ریال
1 سال
8,019,000 ریال
1 سال
.archi
33,601,500 ریال
1 سال
33,601,500 ریال
1 سال
33,601,500 ریال
1 سال
.ar.com
25 ریال
1 سال
N/A
25 ریال
1 سال
.art
5,949,000 ریال
1 سال
5,949,000 ریال
1 سال
5,949,000 ریال
1 سال
.associates
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.as
30,532,500 ریال
1 سال
30,532,500 ریال
1 سال
30,532,500 ریال
1 سال
.attorney
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.at
5,121,000 ریال
1 سال
N/A
5,121,000 ریال
1 سال
.auto
1,164,375,000 ریال
1 سال
1,164,375,000 ریال
1 سال
1,164,375,000 ریال
1 سال
.avocat.pro
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
.baby
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.bargains
13,711,500 ریال
1 سال
13,711,500 ریال
1 سال
13,711,500 ریال
1 سال
.bar.pro
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
.bar
32,859,000 ریال
1 سال
32,859,000 ریال
1 سال
32,859,000 ریال
1 سال
.bayern
16,222,500 ریال
1 سال
16,222,500 ریال
1 سال
16,222,500 ریال
1 سال
.beer
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.berlin
23,908,500 ریال
1 سال
23,908,500 ریال
1 سال
23,908,500 ریال
1 سال
.best
9,778,500 ریال
1 سال
9,778,500 ریال
1 سال
9,778,500 ریال
1 سال
.bible
25,344,000 ریال
1 سال
25,344,000 ریال
1 سال
25,344,000 ریال
1 سال
.bike
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.bingo
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.bio
33,601,500 ریال
1 سال
33,601,500 ریال
1 سال
33,601,500 ریال
1 سال
.biz.ki
93,150,000 ریال
1 سال
108,675,000 ریال
1 سال
93,150,000 ریال
1 سال
.biz.pl
10,350,000 ریال
1 سال
N/A
20,700,000 ریال
1 سال
.biz.pr
58,221,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.blackfriday
61,582,500 ریال
1 سال
61,582,500 ریال
1 سال
61,582,500 ریال
1 سال
.black
29,668,500 ریال
1 سال
29,668,500 ریال
1 سال
29,668,500 ریال
1 سال
.blue
9,805,500 ریال
1 سال
9,805,500 ریال
1 سال
9,805,500 ریال
1 سال
.boston
6,673,500 ریال
1 سال
6,673,500 ریال
1 سال
6,673,500 ریال
1 سال
.br.com
19,354,500 ریال
1 سال
N/A
19,354,500 ریال
1 سال
.broker
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.brussels
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.build
32,859,000 ریال
1 سال
32,859,000 ریال
1 سال
32,859,000 ریال
1 سال
.buzz
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
.cab
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.camp
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.cam
5,436,000 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.capetown
68,310,000 ریال
1 سال
68,310,000 ریال
1 سال
68,310,000 ریال
1 سال
.capital
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.cards
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.careers
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.career
48,177,000 ریال
1 سال
48,177,000 ریال
1 سال
48,177,000 ریال
1 سال
.cars
1,164,375,000 ریال
1 سال
1,164,375,000 ریال
1 سال
1,164,375,000 ریال
1 سال
.car
1,164,375,000 ریال
1 سال
1,164,375,000 ریال
1 سال
1,164,375,000 ریال
1 سال
.casa
4,657,500 ریال
1 سال
4,657,500 ریال
1 سال
4,657,500 ریال
1 سال
.cash
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.casino
61,065,000 ریال
1 سال
61,065,000 ریال
1 سال
61,065,000 ریال
1 سال
.cat
10,606,500 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.ceo
45,540,000 ریال
1 سال
45,540,000 ریال
1 سال
45,540,000 ریال
1 سال
.cfd
5,278,500 ریال
1 سال
5,278,500 ریال
1 سال
5,278,500 ریال
1 سال
.charity
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.christmas
19,408,500 ریال
1 سال
19,408,500 ریال
1 سال
19,408,500 ریال
1 سال
.church
17,014,500 ریال
1 سال
17,014,500 ریال
1 سال
17,014,500 ریال
1 سال
.claims
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
.cleaning
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.clothing
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.club.tw
11,875,500 ریال
1 سال
11,875,500 ریال
1 سال
11,875,500 ریال
1 سال
.cl
20,182,500 ریال
1 سال
20,182,500 ریال
1 سال
20,182,500 ریال
1 سال
.cm
32,809,500 ریال
1 سال
32,809,500 ریال
1 سال
32,809,500 ریال
1 سال
.coach
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.co.ag
28,566,000 ریال
1 سال
28,566,000 ریال
1 سال
28,566,000 ریال
1 سال
.co.am
15,264,000 ریال
1 سال
N/A
15,264,000 ریال
1 سال
.co.at
5,121,000 ریال
1 سال
N/A
5,121,000 ریال
1 سال
.co.bz
9,729,000 ریال
1 سال
9,729,000 ریال
1 سال
9,729,000 ریال
1 سال
.co.cm
5,278,500 ریال
1 سال
5,278,500 ریال
1 سال
5,278,500 ریال
1 سال
.codes
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.coffee
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.co.gg
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
.co.gl
117,990,000 ریال
1 سال
N/A
117,990,000 ریال
1 سال
.co.gy
14,697,000 ریال
1 سال
19,872,000 ریال
1 سال
14,697,000 ریال
1 سال
.co.im
5,278,500 ریال
1 سال
N/A
5,278,500 ریال
1 سال
.co.in
260,820,000 ریال
1 سال
260,820,000 ریال
1 سال
260,820,000 ریال
1 سال
.co.je
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
.co.lc
8,176,500 ریال
1 سال
8,176,500 ریال
1 سال
8,176,500 ریال
1 سال
.college
29,443,500 ریال
1 سال
29,443,500 ریال
1 سال
29,443,500 ریال
1 سال
.cologne
6,831,000 ریال
1 سال
6,831,000 ریال
1 سال
6,831,000 ریال
1 سال
.com.af
14,953,500 ریال
1 سال
21,163,500 ریال
1 سال
14,953,500 ریال
1 سال
.com.ag
28,566,000 ریال
1 سال
28,566,000 ریال
1 سال
28,566,000 ریال
1 سال
.com.ai
37,521,000 ریال
1 سال
67,275,000 ریال
1 سال
37,521,000 ریال
1 سال
.com.am
15,264,000 ریال
1 سال
N/A
15,264,000 ریال
1 سال
.com.ar
35,707,500 ریال
1 سال
N/A
35,707,500 ریال
1 سال
.com.au
8,019,000 ریال
1 سال
N/A
8,019,000 ریال
1 سال
.com.bz
9,729,000 ریال
1 سال
9,729,000 ریال
1 سال
9,729,000 ریال
1 سال
.com.cm
5,278,500 ریال
1 سال
5,278,500 ریال
1 سال
5,278,500 ریال
1 سال
.com.cn
8,536,500 ریال
1 سال
5,949,000 ریال
1 سال
5,949,000 ریال
1 سال
.com.co
5,899,500 ریال
1 سال
5,899,500 ریال
1 سال
5,899,500 ریال
1 سال
.com.de
2,794,500 ریال
1 سال
N/A
2,794,500 ریال
1 سال
.com.ec
27,634,500 ریال
1 سال
30,532,500 ریال
1 سال
30,532,500 ریال
1 سال
.com.es
2,380,500 ریال
1 سال
N/A
2,380,500 ریال
1 سال
.com.gl
117,990,000 ریال
1 سال
N/A
117,990,000 ریال
1 سال
.com.gr
9,832,500 ریال
1 سال
N/A
9,832,500 ریال
1 سال
.com.gy
14,697,000 ریال
1 سال
19,872,000 ریال
1 سال
14,697,000 ریال
1 سال
.co.mg
63,652,500 ریال
1 سال
71,415,000 ریال
1 سال
63,652,500 ریال
1 سال
.com.hk
51,750,000 ریال
1 سال
N/A
75,037,500 ریال
1 سال
.com.hn
32,859,000 ریال
1 سال
32,859,000 ریال
1 سال
32,859,000 ریال
1 سال
.com.ht
12,937,500 ریال
1 سال
15,264,000 ریال
1 سال
12,937,500 ریال
1 سال
.com.im
5,278,500 ریال
1 سال
N/A
5,278,500 ریال
1 سال
.com.ki
93,150,000 ریال
1 سال
108,675,000 ریال
1 سال
93,150,000 ریال
1 سال
.com.lc
8,176,500 ریال
1 سال
8,176,500 ریال
1 سال
8,176,500 ریال
1 سال
.com.lv
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
.com.mg
63,652,500 ریال
1 سال
71,415,000 ریال
1 سال
63,652,500 ریال
1 سال
.com.ms
26,806,500 ریال
1 سال
40,572,000 ریال
1 سال
26,806,500 ریال
1 سال
.community
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.com.mu
35,577,000 ریال
1 سال
35,577,000 ریال
1 سال
35,577,000 ریال
1 سال
.com.mx
6,673,500 ریال
1 سال
10,813,500 ریال
1 سال
10,813,500 ریال
1 سال
.com.my
15,007,500 ریال
1 سال
17,595,000 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
.com.nf
51,750,000 ریال
1 سال
62,100,000 ریال
1 سال
51,750,000 ریال
1 سال
.company
4,495,500 ریال
1 سال
4,495,500 ریال
1 سال
4,495,500 ریال
1 سال
.com.pe
66,240,000 ریال
1 سال
132,480,000 ریال
1 سال
66,240,000 ریال
1 سال
.com.ph
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.com.pl
10,350,000 ریال
1 سال
N/A
20,700,000 ریال
1 سال
.com.pr
58,221,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.com.pt
9,391,500 ریال
1 سال
N/A
9,391,500 ریال
1 سال
.computer
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.com.ro
4,603,500 ریال
1 سال
N/A
4,603,500 ریال
1 سال
.com.ru
6,673,500 ریال
1 سال
N/A
6,673,500 ریال
1 سال
.com.sb
36,999,000 ریال
1 سال
43,209,000 ریال
1 سال
36,999,000 ریال
1 سال
.com.sc
49,680,000 ریال
1 سال
49,680,000 ریال
1 سال
49,680,000 ریال
1 سال
.com.se
5,643,000 ریال
1 سال
N/A
5,643,000 ریال
1 سال
.com.sg
17,334,000 ریال
1 سال
17,334,000 ریال
1 سال
17,334,000 ریال
1 سال
.com.so
30,015,000 ریال
1 سال
30,015,000 ریال
1 سال
30,015,000 ریال
1 سال
.co.ms
26,806,500 ریال
1 سال
40,572,000 ریال
1 سال
26,806,500 ریال
1 سال
.com.tc
6,466,500 ریال
1 سال
6,466,500 ریال
1 سال
6,466,500 ریال
1 سال
.com.tw
11,875,500 ریال
1 سال
11,875,500 ریال
1 سال
11,875,500 ریال
1 سال
.co.mu
35,577,000 ریال
1 سال
35,577,000 ریال
1 سال
35,577,000 ریال
1 سال
.com.vc
14,076,000 ریال
1 سال
14,076,000 ریال
1 سال
14,076,000 ریال
1 سال
.com.ve
20,182,500 ریال
1 سال
31,050,000 ریال
1 سال
20,182,500 ریال
1 سال
.condos
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
.co.nl
3,415,500 ریال
1 سال
3,415,500 ریال
1 سال
3,415,500 ریال
1 سال
.construction
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.consulting
17,014,500 ریال
1 سال
17,014,500 ریال
1 سال
17,014,500 ریال
1 سال
.contractors
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.co.nz
12,420,000 ریال
1 سال
N/A
12,420,000 ریال
1 سال
.cool
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.country
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.coupons
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
.courses
16,173,000 ریال
1 سال
16,173,000 ریال
1 سال
16,173,000 ریال
1 سال
.co.ve
20,182,500 ریال
1 سال
31,050,000 ریال
1 سال
20,182,500 ریال
1 سال
.co.za
40,365,000 ریال
1 سال
N/A
40,365,000 ریال
1 سال
.cpa.pro
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
.creditcard
61,065,000 ریال
1 سال
61,065,000 ریال
1 سال
61,065,000 ریال
1 سال
.cricket
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.cruises
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
.cx
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.cymru
4,914,000 ریال
1 سال
4,914,000 ریال
1 سال
4,914,000 ریال
1 سال
.dance
10,350,000 ریال
1 سال
10,350,000 ریال
1 سال
10,350,000 ریال
1 سال
.date
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.dating
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.de.com
7,708,500 ریال
1 سال
N/A
7,708,500 ریال
1 سال
.democrat
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.diamonds
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.directory
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.discount
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.doctor
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
.dog
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.durban
68,310,000 ریال
1 سال
68,310,000 ریال
1 سال
68,310,000 ریال
1 سال
.earth
10,089,000 ریال
1 سال
10,089,000 ریال
1 سال
10,089,000 ریال
1 سال
.ebiz.tw
11,875,500 ریال
1 سال
11,875,500 ریال
1 سال
11,875,500 ریال
1 سال
.eco
29,758,500 ریال
1 سال
29,758,500 ریال
1 سال
29,758,500 ریال
1 سال
.ec
27,634,500 ریال
1 سال
30,532,500 ریال
1 سال
30,532,500 ریال
1 سال
.energy
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
.engineering
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.engineer
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.eng.pro
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
.enterprises
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.equipment
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.estate
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.eu.com
7,708,500 ریال
1 سال
N/A
7,708,500 ریال
1 سال
.events
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.expert
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.exposed
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.express
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.fail
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.faith
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.finance
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.financial
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.fin.ec
13,918,500 ریال
1 سال
13,918,500 ریال
1 سال
13,918,500 ریال
1 سال
.firm.in
260,820,000 ریال
1 سال
260,820,000 ریال
1 سال
260,820,000 ریال
1 سال
.fishing
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.flights
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.florist
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.flowers
61,582,500 ریال
1 سال
61,582,500 ریال
1 سال
61,582,500 ریال
1 سال
.football
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.forex
19,408,500 ریال
1 سال
19,408,500 ریال
1 سال
19,408,500 ریال
1 سال
.forsale
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.foundation
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.fund
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
.fun
9,936,000 ریال
1 سال
9,936,000 ریال
1 سال
9,936,000 ریال
1 سال
.furniture
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.futbol
5,431,500 ریال
1 سال
5,431,500 ریال
1 سال
5,431,500 ریال
1 سال
.fyi
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.game.tw
11,875,500 ریال
1 سال
11,875,500 ریال
1 سال
11,875,500 ریال
1 سال
.garden
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.gb.com
43 ریال
1 سال
N/A
43 ریال
1 سال
.gb.net
3,235,500 ریال
1 سال
N/A
3,235,500 ریال
1 سال
.gd
15,471,000 ریال
1 سال
15,471,000 ریال
1 سال
15,471,000 ریال
1 سال
.gen.in
260,820,000 ریال
1 سال
260,820,000 ریال
1 سال
260,820,000 ریال
1 سال
.gg
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
.gifts
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.gives
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.gl
117,990,000 ریال
1 سال
N/A
117,990,000 ریال
1 سال
.gmbh
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.golf
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.graphics
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.gratis
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.gr.com
6,831,000 ریال
1 سال
N/A
6,831,000 ریال
1 سال
.green
33,376,500 ریال
1 سال
33,376,500 ریال
1 سال
33,376,500 ریال
1 سال
.gripe
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.gr
8,536,500 ریال
1 سال
N/A
8,536,500 ریال
1 سال
.gs
11,074,500 ریال
1 سال
18,837,000 ریال
1 سال
11,074,500 ریال
1 سال
.guide
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.guitars
61,582,500 ریال
1 سال
61,582,500 ریال
1 سال
61,582,500 ریال
1 سال
.guru
17,014,500 ریال
1 سال
17,014,500 ریال
1 سال
17,014,500 ریال
1 سال
.gy
14,697,000 ریال
1 سال
19,872,000 ریال
1 سال
14,697,000 ریال
1 سال
.hamburg
23,908,500 ریال
1 سال
23,908,500 ریال
1 سال
23,908,500 ریال
1 سال
.haus
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.healthcare
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.health
29,758,500 ریال
1 سال
29,758,500 ریال
1 سال
29,758,500 ریال
1 سال
.hiphop
14,800,500 ریال
1 سال
14,800,500 ریال
1 سال
14,800,500 ریال
1 سال
.hiv
119,025,000 ریال
1 سال
119,025,000 ریال
1 سال
119,025,000 ریال
1 سال
.hk
51,750,000 ریال
1 سال
N/A
75,037,500 ریال
1 سال
.hn
32,859,000 ریال
1 سال
32,859,000 ریال
1 سال
32,859,000 ریال
1 سال
.hockey
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.holdings
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
.holiday
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.horse
16,700,000 ریال
1 سال
16,700,000 ریال
1 سال
16,700,000 ریال
1 سال
.hospital
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
.hosting
180,607,500 ریال
1 سال
180,607,500 ریال
1 سال
180,607,500 ریال
1 سال
.house
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.how
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.ht
40,882,500 ریال
1 سال
60,286,500 ریال
1 سال
40,882,500 ریال
1 سال
.hu.com
36 ریال
1 سال
N/A
36 ریال
1 سال
.hu.net
14,877,000 ریال
1 سال
N/A
14,877,000 ریال
1 سال
.icu
3,361,500 ریال
1 سال
3,361,500 ریال
1 سال
3,361,500 ریال
1 سال
.id.au
8,019,000 ریال
1 سال
N/A
8,019,000 ریال
1 سال
.idv.tw
11,875,500 ریال
1 سال
11,875,500 ریال
1 سال
11,875,500 ریال
1 سال
.id
14,247,000 ریال
1 سال
14,247,000 ریال
1 سال
14,247,000 ریال
1 سال
.ie
9,418,500 ریال
1 سال
9,418,500 ریال
1 سال
9,418,500 ریال
1 سال
.immobilien
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.immo
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.im
5,278,500 ریال
1 سال
N/A
5,278,500 ریال
1 سال
.ind.in
260,820,000 ریال
1 سال
260,820,000 ریال
1 سال
260,820,000 ریال
1 سال
.industries
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.info.ec
13,918,500 ریال
1 سال
13,918,500 ریال
1 سال
13,918,500 ریال
1 سال
.info.ht
12,366,000 ریال
1 سال
14,697,000 ریال
1 سال
12,366,000 ریال
1 سال
.info.ki
93,150,000 ریال
1 سال
108,675,000 ریال
1 سال
93,150,000 ریال
1 سال
.info.nf
51,750,000 ریال
1 سال
62,100,000 ریال
1 سال
51,750,000 ریال
1 سال
.info.pl
10,350,000 ریال
1 سال
N/A
20,700,000 ریال
1 سال
.info.pr
58,221,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.info.ve
20,182,500 ریال
1 سال
31,050,000 ریال
1 سال
20,182,500 ریال
1 سال
.ink
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.in.net
4,086,000 ریال
1 سال
N/A
4,086,000 ریال
1 سال
.institute
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.insure
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.international
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
.investments
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
.io
21,838,500 ریال
1 سال
23,391,000 ریال
1 سال
23,391,000 ریال
1 سال
.irish
6,831,000 ریال
1 سال
6,831,000 ریال
1 سال
6,831,000 ریال
1 سال
.istanbul
10,089,000 ریال
1 سال
10,089,000 ریال
1 سال
10,089,000 ریال
1 سال
.ist
7,893,000 ریال
1 سال
7,893,000 ریال
1 سال
7,893,000 ریال
1 سال
.is
20,646,000 ریال
1 سال
N/A
20,646,000 ریال
1 سال
.jetzt
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.je
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
.jobs
54,855,000 ریال
1 سال
54,855,000 ریال
1 سال
54,855,000 ریال
1 سال
.joburg
68,310,000 ریال
1 سال
68,310,000 ریال
1 سال
68,310,000 ریال
1 سال
.jpn.com
17,644,500 ریال
1 سال
N/A
17,644,500 ریال
1 سال
.jp.net
4,657,500 ریال
1 سال
N/A
4,657,500 ریال
1 سال
.juegos
180,607,500 ریال
1 سال
180,607,500 ریال
1 سال
180,607,500 ریال
1 سال
.jur.pro
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
.kaufen
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.kim
9,805,500 ریال
1 سال
9,805,500 ریال
1 سال
9,805,500 ریال
1 سال
.kitchen
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.kiwi.nz
12,420,000 ریال
1 سال
N/A
12,420,000 ریال
1 سال
.kiwi
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
.ki
621,000,000 ریال
1 سال
646,875,000 ریال
1 سال
621,000,000 ریال
1 سال
.koeln
6,831,000 ریال
1 سال
6,831,000 ریال
1 سال
6,831,000 ریال
1 سال
.kr.com
36 ریال
1 سال
N/A
36 ریال
1 سال
.kyoto
3,570,750,000 ریال
1 سال
3,570,750,000 ریال
1 سال
3,570,750,000 ریال
1 سال
.lat
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.law.pro
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
.lawyer
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.law
48,645,000 ریال
1 سال
48,645,000 ریال
1 سال
48,645,000 ریال
1 سال
.la
14,593,500 ریال
1 سال
N/A
14,593,500 ریال
1 سال
.lgbt
23,935,500 ریال
1 سال
23,935,500 ریال
1 سال
23,935,500 ریال
1 سال
.lighting
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.limited
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.limo
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.link
4,603,500 ریال
1 سال
4,603,500 ریال
1 سال
4,603,500 ریال
1 سال
.live
12,928,500 ریال
1 سال
12,928,500 ریال
1 سال
12,928,500 ریال
1 سال
.li
7,101,000 ریال
1 سال
N/A
7,101,000 ریال
1 سال
.llc
16,218,000 ریال
1 سال
16,218,000 ریال
1 سال
16,218,000 ریال
1 سال
.loans
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
.loan
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.lol
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.london
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.lotto
802,125,000 ریال
1 سال
802,125,000 ریال
1 سال
802,125,000 ریال
1 سال
.ltda
18,576,000 ریال
1 سال
18,576,000 ریال
1 سال
18,576,000 ریال
1 سال
.ltd.uk
2,794,500 ریال
1 سال
N/A
2,794,500 ریال
1 سال
.lt
5,278,500 ریال
1 سال
N/A
5,278,500 ریال
1 سال
.lu
8,230,500 ریال
1 سال
5,643,000 ریال
1 سال
8,230,500 ریال
1 سال
.lv
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
.maison
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.makeup
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
7,501,500 ریال
1 سال
.management
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.markets
6,673,500 ریال
1 سال
6,673,500 ریال
1 سال
6,673,500 ریال
1 سال
.md
64,687,500 ریال
1 سال
N/A
64,687,500 ریال
1 سال
.med.ec
13,918,500 ریال
1 سال
13,918,500 ریال
1 سال
13,918,500 ریال
1 سال
.med.pro
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
.melbourne
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.memorial
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.menu
16,173,000 ریال
1 سال
16,173,000 ریال
1 سال
16,173,000 ریال
1 سال
.me.uk
2,794,500 ریال
1 سال
N/A
2,794,500 ریال
1 سال
.mex.com
6,466,500 ریال
1 سال
N/A
6,466,500 ریال
1 سال
.mg
63,652,500 ریال
1 سال
71,415,000 ریال
1 سال
63,652,500 ریال
1 سال
.miami
8,019,000 ریال
1 سال
8,019,000 ریال
1 سال
8,019,000 ریال
1 سال
.moe
8,019,000 ریال
1 سال
8,019,000 ریال
1 سال
8,019,000 ریال
1 سال
.money
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.mortgage
20,700,000 ریال
1 سال
20,700,000 ریال
1 سال
20,700,000 ریال
1 سال
.ms
13,662,000 ریال
1 سال
27,634,500 ریال
1 سال
13,662,000 ریال
1 سال
.mu
35,577,000 ریال
1 سال
35,577,000 ریال
1 سال
35,577,000 ریال
1 سال
.nagoya
646,875,000 ریال
1 سال
646,875,000 ریال
1 سال
646,875,000 ریال
1 سال
.name.pr
58,221,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.net.af
14,953,500 ریال
1 سال
21,163,500 ریال
1 سال
14,953,500 ریال
1 سال
.net.ag
28,566,000 ریال
1 سال
28,566,000 ریال
1 سال
28,566,000 ریال
1 سال
.net.ai
37,521,000 ریال
1 سال
67,275,000 ریال
1 سال
37,521,000 ریال
1 سال
.net.am
15,264,000 ریال
1 سال
N/A
15,264,000 ریال
1 سال
.net.au
8,019,000 ریال
1 سال
N/A
8,019,000 ریال
1 سال
.net.bz
9,729,000 ریال
1 سال
9,729,000 ریال
1 سال
9,729,000 ریال
1 سال
.net.cm
5,278,500 ریال
1 سال
5,278,500 ریال
1 سال
5,278,500 ریال
1 سال
.net.cn
8,536,500 ریال
1 سال
5,949,000 ریال
1 سال
5,949,000 ریال
1 سال
.net.co
5,899,500 ریال
1 سال
5,899,500 ریال
1 سال
5,899,500 ریال
1 سال
.net.ec
27,634,500 ریال
1 سال
30,532,500 ریال
1 سال
30,532,500 ریال
1 سال
.net.gg
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
.net.gl
117,990,000 ریال
1 سال
N/A
117,990,000 ریال
1 سال
.net.gy
14,697,000 ریال
1 سال
19,872,000 ریال
1 سال
14,697,000 ریال
1 سال
.net.hn
32,859,000 ریال
1 سال
32,859,000 ریال
1 سال
32,859,000 ریال
1 سال
.net.ht
4,554,000 ریال
1 سال
4,554,000 ریال
1 سال
4,554,000 ریال
1 سال
.net.im
5,278,500 ریال
1 سال
N/A
5,278,500 ریال
1 سال
.net.in
260,820,000 ریال
1 سال
260,820,000 ریال
1 سال
260,820,000 ریال
1 سال
.net.je
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
.net.ki
93,150,000 ریال
1 سال
108,675,000 ریال
1 سال
93,150,000 ریال
1 سال
.net.lc
8,176,500 ریال
1 سال
8,176,500 ریال
1 سال
8,176,500 ریال
1 سال
.net.lv
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
.net.mg
63,652,500 ریال
1 سال
71,415,000 ریال
1 سال
63,652,500 ریال
1 سال
.net.mu
35,577,000 ریال
1 سال
35,577,000 ریال
1 سال
35,577,000 ریال
1 سال
.net.my
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
.net.nf
51,750,000 ریال
1 سال
62,100,000 ریال
1 سال
51,750,000 ریال
1 سال
.net.nz
12,420,000 ریال
1 سال
N/A
12,420,000 ریال
1 سال
.net.pe
66,240,000 ریال
1 سال
132,480,000 ریال
1 سال
66,240,000 ریال
1 سال
.net.ph
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.net.pl
10,350,000 ریال
1 سال
N/A
20,700,000 ریال
1 سال
.net.pr
58,221,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.net.ru
6,673,500 ریال
1 سال
N/A
6,673,500 ریال
1 سال
.net.sb
36,999,000 ریال
1 سال
43,209,000 ریال
1 سال
36,999,000 ریال
1 سال
.net.sc
49,680,000 ریال
1 سال
49,680,000 ریال
1 سال
49,680,000 ریال
1 سال
.net.so
30,015,000 ریال
1 سال
30,015,000 ریال
1 سال
30,015,000 ریال
1 سال
.net.tc
6,466,500 ریال
1 سال
6,466,500 ریال
1 سال
6,466,500 ریال
1 سال
.net.vc
14,076,000 ریال
1 سال
14,076,000 ریال
1 سال
14,076,000 ریال
1 سال
.net.ve
20,182,500 ریال
1 سال
31,050,000 ریال
1 سال
20,182,500 ریال
1 سال
.net.za
40,365,000 ریال
1 سال
N/A
40,365,000 ریال
1 سال
.nf
106,087,500 ریال
1 سال
106,087,500 ریال
1 سال
106,087,500 ریال
1 سال
.ngo
11,047,500 ریال
1 سال
11,047,500 ریال
1 سال
11,047,500 ریال
1 سال
.ninja
10,755,000 ریال
1 سال
10,755,000 ریال
1 سال
10,755,000 ریال
1 سال
.no.com
36 ریال
1 سال
N/A
36 ریال
1 سال
.nom.ag
28,566,000 ریال
1 سال
28,566,000 ریال
1 سال
28,566,000 ریال
1 سال
.nom.co
5,899,500 ریال
1 سال
5,899,500 ریال
1 سال
5,899,500 ریال
1 سال
.nom.es
2,380,500 ریال
1 سال
N/A
2,380,500 ریال
1 سال
.nom.pe
66,240,000 ریال
1 سال
132,480,000 ریال
1 سال
66,240,000 ریال
1 سال
.nom.ro
4,603,500 ریال
1 سال
N/A
4,603,500 ریال
1 سال
.no
41,400,000 ریال
1 سال
N/A
41,400,000 ریال
1 سال
.nrw
18,112,500 ریال
1 سال
18,112,500 ریال
1 سال
18,112,500 ریال
1 سال
.nu
96,772,500 ریال
1 سال
N/A
96,772,500 ریال
1 سال
.nyc
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.nz
12,420,000 ریال
1 سال
N/A
12,420,000 ریال
1 سال
.off.ai
37,521,000 ریال
1 سال
67,275,000 ریال
1 سال
37,521,000 ریال
1 سال
.okinawa
646,875,000 ریال
1 سال
646,875,000 ریال
1 سال
646,875,000 ریال
1 سال
.onl
6,673,500 ریال
1 سال
6,673,500 ریال
1 سال
6,673,500 ریال
1 سال
.or.at
5,121,000 ریال
1 سال
N/A
5,121,000 ریال
1 سال
.org.af
14,953,500 ریال
1 سال
21,163,500 ریال
1 سال
14,953,500 ریال
1 سال
.org.ag
28,566,000 ریال
1 سال
28,566,000 ریال
1 سال
28,566,000 ریال
1 سال
.org.ai
37,521,000 ریال
1 سال
67,275,000 ریال
1 سال
37,521,000 ریال
1 سال
.org.am
15,264,000 ریال
1 سال
N/A
15,264,000 ریال
1 سال
.organic
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.org.au
8,019,000 ریال
1 سال
N/A
8,019,000 ریال
1 سال
.org.bz
9,729,000 ریال
1 سال
9,729,000 ریال
1 سال
9,729,000 ریال
1 سال
.org.cn
8,536,500 ریال
1 سال
5,949,000 ریال
1 سال
5,949,000 ریال
1 سال
.org.es
2,380,500 ریال
1 سال
N/A
2,380,500 ریال
1 سال
.org.gg
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
.org.gl
117,990,000 ریال
1 سال
N/A
117,990,000 ریال
1 سال
.org.hn
32,859,000 ریال
1 سال
32,859,000 ریال
1 سال
32,859,000 ریال
1 سال
.org.ht
10,143,000 ریال
1 سال
12,006,000 ریال
1 سال
10,143,000 ریال
1 سال
.org.im
5,278,500 ریال
1 سال
N/A
5,278,500 ریال
1 سال
.org.in
260,820,000 ریال
1 سال
260,820,000 ریال
1 سال
260,820,000 ریال
1 سال
.org.je
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
28,980,000 ریال
1 سال
.org.ki
93,150,000 ریال
1 سال
108,675,000 ریال
1 سال
93,150,000 ریال
1 سال
.org.lc
8,176,500 ریال
1 سال
8,176,500 ریال
1 سال
8,176,500 ریال
1 سال
.org.lv
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
.org.mg
63,652,500 ریال
1 سال
71,415,000 ریال
1 سال
63,652,500 ریال
1 سال
.org.ms
26,806,500 ریال
1 سال
40,572,000 ریال
1 سال
26,806,500 ریال
1 سال
.org.mu
35,577,000 ریال
1 سال
35,577,000 ریال
1 سال
35,577,000 ریال
1 سال
.org.my
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
.org.nz
12,420,000 ریال
1 سال
N/A
12,420,000 ریال
1 سال
.org.pe
66,240,000 ریال
1 سال
132,480,000 ریال
1 سال
66,240,000 ریال
1 سال
.org.ph
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.org.pl
10,350,000 ریال
1 سال
N/A
20,700,000 ریال
1 سال
.org.pr
58,221,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.org.ro
4,603,500 ریال
1 سال
N/A
4,603,500 ریال
1 سال
.org.ru
6,673,500 ریال
1 سال
N/A
6,673,500 ریال
1 سال
.org.sb
36,999,000 ریال
1 سال
43,209,000 ریال
1 سال
36,999,000 ریال
1 سال
.org.sc
49,680,000 ریال
1 سال
49,680,000 ریال
1 سال
49,680,000 ریال
1 سال
.org.so
30,015,000 ریال
1 سال
30,015,000 ریال
1 سال
30,015,000 ریال
1 سال
.org.tc
6,466,500 ریال
1 سال
6,466,500 ریال
1 سال
6,466,500 ریال
1 سال
.org.uk
2,794,500 ریال
1 سال
N/A
2,794,500 ریال
1 سال
.org.vc
14,076,000 ریال
1 سال
14,076,000 ریال
1 سال
14,076,000 ریال
1 سال
.org.ve
20,182,500 ریال
1 سال
31,050,000 ریال
1 سال
20,182,500 ریال
1 سال
.org.za
40,365,000 ریال
1 سال
N/A
40,365,000 ریال
1 سال
.or.jp
2,846,250,000 ریال
1 سال
N/A
2,846,250,000 ریال
1 سال
.osaka
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
.page
5,431,500 ریال
1 سال
5,431,500 ریال
1 سال
5,431,500 ریال
1 سال
.paris
18,886,500 ریال
1 سال
18,886,500 ریال
1 سال
18,886,500 ریال
1 سال
.partners
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.party
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.pe
66,240,000 ریال
1 سال
132,480,000 ریال
1 سال
66,240,000 ریال
1 سال
.photography
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
.photos
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.ph
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.pictures
4,914,000 ریال
1 سال
4,914,000 ریال
1 سال
4,914,000 ریال
1 سال
.pink
9,805,500 ریال
1 سال
9,805,500 ریال
1 سال
9,805,500 ریال
1 سال
.pizza
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.plc.co.im
5,278,500 ریال
1 سال
N/A
5,278,500 ریال
1 سال
.plumbing
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.poker
29,668,500 ریال
1 سال
29,668,500 ریال
1 سال
29,668,500 ریال
1 سال
.pp.ru
6,673,500 ریال
1 سال
N/A
6,673,500 ریال
1 سال
.productions
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.pro.ec
13,918,500 ریال
1 سال
13,918,500 ریال
1 سال
13,918,500 ریال
1 سال
.properties
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.property
61,582,500 ریال
1 سال
61,582,500 ریال
1 سال
61,582,500 ریال
1 سال
.pro.pr
58,221,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.pro.tc
6,466,500 ریال
1 سال
6,466,500 ریال
1 سال
6,466,500 ریال
1 سال
.protection
1,164,375,000 ریال
1 سال
1,164,375,000 ریال
1 سال
1,164,375,000 ریال
1 سال
.pr
595,125,000 ریال
1 سال
595,125,000 ریال
1 سال
595,125,000 ریال
1 سال
.pt
9,391,500 ریال
1 سال
N/A
9,391,500 ریال
1 سال
.pub
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.pw
9,832,500 ریال
1 سال
N/A
9,832,500 ریال
1 سال
.qa
33,637,500 ریال
1 سال
33,637,500 ریال
1 سال
33,637,500 ریال
1 سال
.qc.com
26 ریال
1 سال
N/A
26 ریال
1 سال
.qpon
15,525,000 ریال
1 سال
15,525,000 ریال
1 سال
15,525,000 ریال
1 سال
.quebec
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
.radio.am
6,673,500 ریال
1 سال
N/A
6,673,500 ریال
1 سال
.radio.fm
6,673,500 ریال
1 سال
N/A
6,673,500 ریال
1 سال
.recht.pro
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
77,107,500 ریال
1 سال
.recipes
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
.red
9,805,500 ریال
1 سال
9,805,500 ریال
1 سال
9,805,500 ریال
1 سال
.rehab
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.reisen
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.reise
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
.rentals
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.repair
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.republican
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.restaurant
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.rest
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
.reviews
10,350,000 ریال
1 سال
10,350,000 ریال
1 سال
10,350,000 ریال
1 سال
.review
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.rich
1,029,825,000 ریال
1 سال
1,029,825,000 ریال
1 سال
1,029,825,000 ریال
1 سال
.rip
8,536,500 ریال
1 سال
8,536,500 ریال
1 سال
8,536,500 ریال
1 سال
.rocks
7,452,000 ریال
1 سال
7,452,000 ریال
1 سال
7,452,000 ریال
1 سال
.rodeo
3,622,500 ریال
1 سال
3,622,500 ریال
1 سال
3,622,500 ریال
1 سال
.ro
4,603,500 ریال
1 سال
N/A
4,603,500 ریال
1 سال
.ru.com
17,644,500 ریال
1 سال
N/A
17,644,500 ریال
1 سال
.ruhr
12,883,500 ریال
1 سال
12,883,500 ریال
1 سال
12,883,500 ریال
1 سال
.run
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.ryukyu
646,875,000 ریال
1 سال
646,875,000 ریال
1 سال
646,875,000 ریال
1 سال
.sa.com
72,450,000 ریال
1 سال
72,450,000 ریال
1 سال
72,450,000 ریال
1 سال
.sarl
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.sb
36,999,000 ریال
1 سال
43,209,000 ریال
1 سال
36,999,000 ریال
1 سال
.school
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.schule
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.science
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.scot
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
15,007,500 ریال
1 سال
.sc
49,680,000 ریال
1 سال
49,680,000 ریال
1 سال
49,680,000 ریال
1 سال
.se.com
36 ریال
1 سال
N/A
36 ریال
1 سال
.security
1,164,375,000 ریال
1 سال
1,164,375,000 ریال
1 سال
1,164,375,000 ریال
1 سال
.se.net
14,877,000 ریال
1 سال
N/A
14,877,000 ریال
1 سال
.services
13,711,500 ریال
1 سال
13,711,500 ریال
1 سال
13,711,500 ریال
1 سال
.sg
17,334,000 ریال
1 سال
17,334,000 ریال
1 سال
17,334,000 ریال
1 سال
.shiksha
9,810,000 ریال
1 سال
9,810,000 ریال
1 سال
9,810,000 ریال
1 سال
.shopping
13,711,500 ریال
1 سال
13,711,500 ریال
1 سال
13,711,500 ریال
1 سال
.sh
18,085,500 ریال
1 سال
18,085,500 ریال
1 سال
18,085,500 ریال
1 سال
.singles
13,711,500 ریال
1 سال
13,711,500 ریال
1 سال
13,711,500 ریال
1 سال
.ski
25,425,000 ریال
1 سال
25,425,000 ریال
1 سال
25,425,000 ریال
1 سال
.soccer
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.solutions
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
.soy
11,772,000 ریال
1 سال
11,772,000 ریال
1 سال
11,772,000 ریال
1 سال
.so
30,015,000 ریال
1 سال
30,015,000 ریال
1 سال
30,015,000 ریال
1 سال
.sport
194,062,500 ریال
1 سال
194,062,500 ریال
1 سال
194,062,500 ریال
1 سال
.spreadbetting
10,712,250,000 ریال
1 سال
10,712,250,000 ریال
1 سال
10,712,250,000 ریال
1 سال
.srl
17,541,000 ریال
1 سال
17,541,000 ریال
1 سال
17,541,000 ریال
1 سال
.storage
326,025,000 ریال
1 سال
326,025,000 ریال
1 سال
326,025,000 ریال
1 سال
.stream
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.study
16,173,000 ریال
1 سال
16,173,000 ریال
1 سال
16,173,000 ریال
1 سال
.sucks
123,682,500 ریال
1 سال
123,682,500 ریال
1 سال
123,682,500 ریال
1 سال
.supplies
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.supply
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.support
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
.surf
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.surgery
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.swiss
53,302,500 ریال
1 سال
53,302,500 ریال
1 سال
53,302,500 ریال
1 سال
.sx
12,420,000 ریال
1 سال
12,420,000 ریال
1 سال
12,420,000 ریال
1 سال
.sydney
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.systems
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
.taipei
8,743,500 ریال
1 سال
8,743,500 ریال
1 سال
8,743,500 ریال
1 سال
.tattoo
18,369,000 ریال
1 سال
18,369,000 ریال
1 سال
18,369,000 ریال
1 سال
.tc
40,882,500 ریال
1 سال
40,882,500 ریال
1 سال
40,882,500 ریال
1 سال
.technology
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
.tennis
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.tf
3,726,000 ریال
1 سال
3,726,000 ریال
1 سال
3,726,000 ریال
1 سال
.theater
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.theatre
326,025,000 ریال
1 سال
326,025,000 ریال
1 سال
326,025,000 ریال
1 سال
.tienda
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.tips
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
.tires
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
.tirol
14,953,500 ریال
1 سال
14,953,500 ریال
1 سال
14,953,500 ریال
1 سال
.tk
2,691,000 ریال
1 سال
2,691,000 ریال
1 سال
2,691,000 ریال
1 سال
.tl
42,124,500 ریال
1 سال
35,707,500 ریال
1 سال
29,187,000 ریال
1 سال
.tm
50,404,500 ریال
1 سال
50,404,500 ریال
1 سال
50,404,500 ریال
1 سال
.tokyo
646,875,000 ریال
1 سال
646,875,000 ریال
1 سال
646,875,000 ریال
1 سال
.top
25,614,000 ریال
1 سال
25,614,000 ریال
1 سال
25,614,000 ریال
1 سال
.to
30,532,500 ریال
1 سال
30,532,500 ریال
1 سال
30,532,500 ریال
1 سال
.trading
7,708,500 ریال
1 سال
7,708,500 ریال
1 سال
7,708,500 ریال
1 سال
.training
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.tw
11,875,500 ریال
1 سال
11,875,500 ریال
1 سال
11,875,500 ریال
1 سال
.uk.com
10,606,500 ریال
1 سال
N/A
10,606,500 ریال
1 سال
.uk.net
10,606,500 ریال
1 سال
N/A
10,606,500 ریال
1 سال
.uk
2,794,500 ریال
1 سال
N/A
2,794,500 ریال
1 سال
.university
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.uno
9,832,500 ریال
1 سال
9,832,500 ریال
1 سال
9,832,500 ریال
1 سال
.us.com
9,058,500 ریال
1 سال
N/A
9,058,500 ریال
1 سال
.us.org
9,882,000 ریال
1 سال
N/A
9,882,000 ریال
1 سال
.uy.com
47 ریال
1 سال
N/A
47 ریال
1 سال
.vacations
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.vegas
26,131,500 ریال
1 سال
26,131,500 ریال
1 سال
26,131,500 ریال
1 سال
.ventures
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.versicherung
64,687,500 ریال
1 سال
64,687,500 ریال
1 سال
64,687,500 ریال
1 سال
.vet
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.vg
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
16,299,000 ریال
1 سال
.viajes
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
.vin
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.vision
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.vlaanderen
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.voting
597,712,500 ریال
1 سال
597,712,500 ریال
1 سال
597,712,500 ریال
1 سال
.voto
33,376,500 ریال
1 سال
33,376,500 ریال
1 سال
33,376,500 ریال
1 سال
.voyage
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.wales
4,914,000 ریال
1 سال
4,914,000 ریال
1 سال
4,914,000 ریال
1 سال
.wang
4,630,500 ریال
1 سال
4,630,500 ریال
1 سال
4,630,500 ریال
1 سال
.webcam
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.website
9,936,000 ریال
1 سال
9,936,000 ریال
1 سال
9,936,000 ریال
1 سال
.web.ve
20,182,500 ریال
1 سال
31,050,000 ریال
1 سال
20,182,500 ریال
1 سال
.webza
40,365,000 ریال
1 سال
N/A
40,365,000 ریال
1 سال
.wedding
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.wf
3,726,000 ریال
1 سال
3,726,000 ریال
1 سال
3,726,000 ریال
1 سال
.wien
19,408,500 ریال
1 سال
19,408,500 ریال
1 سال
19,408,500 ریال
1 سال
.wine
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.works
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.wtf
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.在线
129,375,000 ریال
1 سال
129,375,000 ریال
1 سال
129,375,000 ریال
1 سال
.网站
6,466,500 ریال
1 سال
6,466,500 ریال
1 سال
6,466,500 ریال
1 سال
.移动
8,964,000 ریال
1 سال
8,964,000 ریال
1 سال
8,964,000 ریال
1 سال
.онлайн
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.сайт
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.קום
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.орг
4,806,000 ریال
1 سال
4,806,000 ریال
1 سال
4,806,000 ریال
1 سال
.商店
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
22,770,000 ریال
1 سال
.中文网
46,057,500 ریال
1 سال
46,057,500 ریال
1 سال
46,057,500 ریال
1 سال
.娱乐
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
.भारत
401,062,500 ریال
1 سال
401,062,500 ریال
1 سال
401,062,500 ریال
1 سال
.संगठन
4,806,000 ریال
1 سال
4,806,000 ریال
1 سال
4,806,000 ریال
1 سال
.香港
51,750,000 ریال
1 سال
N/A
51,750,000 ریال
1 سال
.امارات
64,687,500 ریال
1 سال
64,687,500 ریال
1 سال
64,687,500 ریال
1 سال
.بازار
9,261,000 ریال
1 سال
9,261,000 ریال
1 سال
9,261,000 ریال
1 سال
.닷컴
5,332,500 ریال
1 سال
5,332,500 ریال
1 سال
5,332,500 ریال
1 سال
.机构
4,806,000 ریال
1 سال
4,806,000 ریال
1 سال
4,806,000 ریال
1 سال
.みんな
543,375,000 ریال
1 سال
543,375,000 ریال
1 سال
543,375,000 ریال
1 سال
.世界
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.닷넷
5,332,500 ریال
1 سال
5,332,500 ریال
1 سال
5,332,500 ریال
1 سال
.コム
5,332,500 ریال
1 سال
5,332,500 ریال
1 سال
5,332,500 ریال
1 سال
.游戏
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
.企业
42,691,500 ریال
1 سال
42,691,500 ریال
1 سال
42,691,500 ریال
1 سال
.հայ
15,264,000 ریال
1 سال
N/A
15,264,000 ریال
1 سال
.yoga
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.yokohama
646,875,000 ریال
1 سال
646,875,000 ریال
1 سال
646,875,000 ریال
1 سال
.yt
3,726,000 ریال
1 سال
3,726,000 ریال
1 سال
3,726,000 ریال
1 سال
.za.com
72,450,000 ریال
1 سال
72,450,000 ریال
1 سال
72,450,000 ریال
1 سال
.games
10,755,000 ریال
1 سال
10,755,000 ریال
1 سال
10,755,000 ریال
1 سال
.ws
4,086,000 ریال
1 سال
11,331,000 ریال
1 سال
11,331,000 ریال
1 سال
.asia
6,624,000 ریال
1 سال
6,624,000 ریال
1 سال
6,624,000 ریال
1 سال
.mobi
10,827,000 ریال
1 سال
10,827,000 ریال
1 سال
10,827,000 ریال
1 سال
.shop
24,380,000 ریال
1 سال
24,380,000 ریال
1 سال
24,380,000 ریال
1 سال
.blog
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.me
7,969,500 ریال
1 سال
7,969,500 ریال
1 سال
7,969,500 ریال
1 سال
.pro
9,900,000 ریال
1 سال
9,900,000 ریال
1 سال
9,900,000 ریال
1 سال
.tv
14,125,500 ریال
1 سال
14,125,500 ریال
1 سال
14,125,500 ریال
1 سال
.club
7,983,000 ریال
1 سال
7,983,000 ریال
1 سال
7,983,000 ریال
1 سال
.global
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
32,346,000 ریال
1 سال
.one
4,396,500 ریال
1 سال
4,396,500 ریال
1 سال
4,396,500 ریال
1 سال
.in
401,062,500 ریال
1 سال
401,062,500 ریال
1 سال
401,062,500 ریال
1 سال
.photo
27,900,000 ریال
1 سال
27,900,000 ریال
1 سال
27,900,000 ریال
1 سال
.co.com
12,937,500 ریال
1 سال
12,937,500 ریال
1 سال
12,937,500 ریال
1 سال
.co.uk
2,794,500 ریال
1 سال
N/A
2,794,500 ریال
1 سال
.us
24,380,000 ریال
1 سال
24,380,000 ریال
1 سال
24,380,000 ریال
1 سال
.ca
5,643,000 ریال
1 سال
5,643,000 ریال
1 سال
5,643,000 ریال
1 سال
.eu
3,105,000 ریال
1 سال
3,105,000 ریال
1 سال
3,105,000 ریال
1 سال
.name
4,347,000 ریال
1 سال
4,347,000 ریال
1 سال
4,347,000 ریال
1 سال
.cc
4,761,000 ریال
1 سال
4,761,000 ریال
1 سال
4,761,000 ریال
1 سال
.bz
9,729,000 ریال
1 سال
9,729,000 ریال
1 سال
9,729,000 ریال
1 سال
.mn
19,975,500 ریال
1 سال
19,975,500 ریال
1 سال
19,975,500 ریال
1 سال
.ac.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.co.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.gov.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.sch.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.org.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.id.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.net.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.tel
5,899,500 ریال
1 سال
5,382,000 ریال
1 سال
5,899,500 ریال
1 سال
.glass
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.ایران
775,000 ریال
1 سال
775,000 ریال
1 سال
775,000 ریال
1 سال
.ac
18,085,500 ریال
1 سال
18,085,500 ریال
1 سال
18,085,500 ریال
1 سال
.academy
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.actor
17,230,500 ریال
1 سال
17,230,500 ریال
1 سال
17,230,500 ریال
1 سال
.agency
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
11,556,000 ریال
1 سال
.auction
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.audio
61,582,500 ریال
1 سال
61,582,500 ریال
1 سال
61,582,500 ریال
1 سال
.band
10,350,000 ریال
1 سال
10,350,000 ریال
1 سال
10,350,000 ریال
1 سال
.be
3,622,500 ریال
1 سال
3,622,500 ریال
1 سال
3,622,500 ریال
1 سال
.bid
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.boutique
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.builders
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.business
4,495,500 ریال
1 سال
4,495,500 ریال
1 سال
4,495,500 ریال
1 سال
.cafe
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.camera
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.care
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.catering
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.center
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.ch
6,084,000 ریال
1 سال
N/A
6,084,000 ریال
1 سال
.chat
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.cheap
13,711,500 ریال
1 سال
13,711,500 ریال
1 سال
13,711,500 ریال
1 سال
.city
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
9,058,500 ریال
1 سال
.click
6,736,500 ریال
1 سال
6,736,500 ریال
1 سال
6,736,500 ریال
1 سال
.clinic
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.cloud
9,778,500 ریال
1 سال
9,778,500 ریال
1 سال
9,778,500 ریال
1 سال
.cn
8,536,500 ریال
1 سال
5,949,000 ریال
1 سال
5,949,000 ریال
1 سال
.cooking
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
13,194,000 ریال
1 سال
.credit
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
43,987,500 ریال
1 سال
.cz
113,850,000 ریال
1 سال
N/A
113,850,000 ریال
1 سال
.de
11,000,000 ریال
1 سال
11,000,000 ریال
1 سال
11,000,000 ریال
1 سال
.deals
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
13,972,500 ریال
1 سال
.degree
20,700,000 ریال
1 سال
20,700,000 ریال
1 سال
20,700,000 ریال
1 سال
.delivery
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.dental
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.dentist
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
23,287,500 ریال
1 سال
.design
21,735,000 ریال
1 سال
21,735,000 ریال
1 سال
21,735,000 ریال
1 سال
.diet
61,582,500 ریال
1 سال
61,582,500 ریال
1 سال
61,582,500 ریال
1 سال
.digital
17,014,500 ریال
1 سال
17,014,500 ریال
1 سال