ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال
.net hot!
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
.org hot!
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.co hot!
3,550,000 ریال
1 سال
3,550,000 ریال
1 سال
3,550,000 ریال
1 سال
.info
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
.biz
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
.ws
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
.asia
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.mobi
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال
.shop
2,090,000 ریال
1 سال
2,090,000 ریال
1 سال
2,090,000 ریال
1 سال
.blog
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
.me sale!
360,000 ریال
1 سال
1,300,000 ریال
1 سال
1,300,000 ریال
1 سال
.pro
1,050,000 ریال
1 سال
1,050,000 ریال
1 سال
1,050,000 ریال
1 سال
.tv
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
.club
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
.global
4,600,000 ریال
1 سال
4,600,000 ریال
1 سال
4,600,000 ریال
1 سال
.one
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.in
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.photo
1,900,000 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.co.com
4,200,000 ریال
1 سال
4,200,000 ریال
1 سال
4,200,000 ریال
1 سال
.co.uk
388,000 ریال
1 سال
388,000 ریال
1 سال
388,000 ریال
1 سال
.us
571,450 ریال
1 سال
571,450 ریال
1 سال
571,450 ریال
1 سال
.ca
519,750 ریال
1 سال
519,750 ریال
1 سال
519,750 ریال
1 سال
.eu
380,100 ریال
1 سال
380,100 ریال
1 سال
380,100 ریال
1 سال
.name
526,680 ریال
1 سال
526,680 ریال
1 سال
526,680 ریال
1 سال
.cc
483,000 ریال
1 سال
483,000 ریال
1 سال
483,000 ریال
1 سال
.net.in
345,450 ریال
1 سال
345,450 ریال
1 سال
345,450 ریال
1 سال
.bz
987,000 ریال
1 سال
987,000 ریال
1 سال
987,000 ریال
1 سال
.mn
2,026,500 ریال
1 سال
2,026,500 ریال
1 سال
2,026,500 ریال
1 سال
.ac.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.co.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.gov.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.sch.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.org.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.id.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.net.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.tel
598,500 ریال
1 سال
598,500 ریال
1 سال
598,500 ریال
1 سال
.glass
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.ایران
77,500 ریال
1 سال
77,500 ریال
1 سال
77,500 ریال
1 سال
.ac
1,840,000 ریال
1 سال
1,840,000 ریال
1 سال
1,840,000 ریال
1 سال
.academy
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.actor
1,640,625 ریال
1 سال
1,640,625 ریال
1 سال
1,640,625 ریال
1 سال
.agency
1,136,020 ریال
1 سال
1,136,020 ریال
1 سال
1,136,020 ریال
1 سال
.auction
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.audio
6,247,500 ریال
1 سال
6,247,500 ریال
1 سال
6,247,500 ریال
1 سال
.band
992,250 ریال
1 سال
992,250 ریال
1 سال
992,250 ریال
1 سال
.be
443,100 ریال
1 سال
443,100 ریال
1 سال
443,100 ریال
1 سال
.bid
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.black
1,989,750 ریال
1 سال
1,989,750 ریال
1 سال
1,989,750 ریال
1 سال
.blue
677,250 ریال
1 سال
677,250 ریال
1 سال
677,250 ریال
1 سال
.boutique
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.builders
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.business
341,250 ریال
1 سال
341,250 ریال
1 سال
341,250 ریال
1 سال
.cafe
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.camera
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.cards
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.care
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.catering
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.center
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
.ch
499,800 ریال
1 سال
N/A
499,800 ریال
1 سال
.chat
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.cheap
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.city
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
.click
467,250 ریال
1 سال
467,250 ریال
1 سال
467,250 ریال
1 سال
.clinic
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.cloud
992,250 ریال
1 سال
992,250 ریال
1 سال
992,250 ریال
1 سال
.cn
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
.cooking
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.credit
4,462,500 ریال
1 سال
4,462,500 ریال
1 سال
4,462,500 ریال
1 سال
.cz
13,540,000 ریال
1 سال
13,540,000 ریال
1 سال
13,540,000 ریال
1 سال
.de
303,975 ریال
1 سال
303,975 ریال
1 سال
303,975 ریال
1 سال
.deals
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.degree
1,984,500 ریال
1 سال
1,984,500 ریال
1 سال
1,984,500 ریال
1 سال
.delivery
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.dental
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.dentist
1,640,625 ریال
1 سال
1,640,625 ریال
1 سال
1,640,625 ریال
1 سال
.design
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.diet
6,247,500 ریال
1 سال
6,247,500 ریال
1 سال
6,247,500 ریال
1 سال
.digital
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.direct
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.dk
382,725 ریال
1 سال
382,725 ریال
1 سال
382,725 ریال
1 سال
.domains
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.download
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.education
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
.email
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
.es
392,700 ریال
1 سال
392,700 ریال
1 سال
392,700 ریال
1 سال
.family
992,250 ریال
1 سال
992,250 ریال
1 سال
992,250 ریال
1 سال
.fans
3,281,250 ریال
1 سال
3,281,250 ریال
1 سال
3,281,250 ریال
1 سال
.fashion
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.fi
1,329,825 ریال
1 سال
1,329,825 ریال
1 سال
1,329,825 ریال
1 سال
.fish
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.fit
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.fitness
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.fm
3,622,500 ریال
1 سال
3,622,500 ریال
1 سال
3,622,500 ریال
1 سال
.fr
455,700 ریال
1 سال
455,700 ریال
1 سال
455,700 ریال
1 سال
.fund
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.gallery
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
.game
19,687,500 ریال
1 سال
19,687,500 ریال
1 سال
19,687,500 ریال
1 سال
.gift
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
.gold
4,462,500 ریال
1 سال
4,462,500 ریال
1 سال
4,462,500 ریال
1 سال
.group
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
.help
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.hosting
18,322,500 ریال
1 سال
18,322,500 ریال
1 سال
18,322,500 ریال
1 سال
.it
414,750 ریال
1 سال
414,750 ریال
1 سال
414,750 ریال
1 سال
.jewelry
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.jp
125,475,000 ریال
1 سال
125,475,000 ریال
1 سال
125,475,000 ریال
1 سال
.xyz sale!
86,000 ریال
1 سال
86,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.land
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.lawyer
1,640,625 ریال
1 سال
1,640,625 ریال
1 سال
1,640,625 ریال
1 سال
.lc
1,165,500 ریال
1 سال
1,165,500 ریال
1 سال
1,165,500 ریال
1 سال
.lease
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.legal
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.life
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.love
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.ltd
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
.market
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.mba
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.media
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.men
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.moda
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.mom
1,640,625 ریال
1 سال
1,640,625 ریال
1 سال
1,640,625 ریال
1 سال
.movie
13,072,500 ریال
1 سال
13,072,500 ریال
1 سال
13,072,500 ریال
1 سال
.mx
1,989,750 ریال
1 سال
1,989,750 ریال
1 سال
1,989,750 ریال
1 سال
.my
2,047,500 ریال
1 سال
2,047,500 ریال
1 سال
2,047,500 ریال
1 سال
.network
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
.news
992,250 ریال
1 سال
992,250 ریال
1 سال
992,250 ریال
1 سال
.nl
392,700 ریال
1 سال
392,700 ریال
1 سال
392,700 ریال
1 سال
.online
1,653,750 ریال
1 سال
1,653,750 ریال
1 سال
1,653,750 ریال
1 سال
.parts
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.pet
677,250 ریال
1 سال
677,250 ریال
1 سال
677,250 ریال
1 سال
.pics
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.pizza
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.pl
297,675 ریال
1 سال
297,675 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.place
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.plus
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.pm
455,700 ریال
1 سال
455,700 ریال
1 سال
455,700 ریال
1 سال
.press
3,228,750 ریال
1 سال
3,228,750 ریال
1 سال
3,228,750 ریال
1 سال
.promo
677,250 ریال
1 سال
677,250 ریال
1 سال
677,250 ریال
1 سال
.racing
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.re
455,700 ریال
1 سال
455,700 ریال
1 سال
455,700 ریال
1 سال
.rent
2,987,250 ریال
1 سال
2,987,250 ریال
1 سال
2,987,250 ریال
1 سال
.report
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
.ru
677,250 ریال
1 سال
677,250 ریال
1 سال
677,250 ریال
1 سال
.sale
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.salon
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.shoes
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.show
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.site
1,755,670 ریال
1 سال
1,755,670 ریال
1 سال
1,755,670 ریال
1 سال
.social
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.software
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.solar
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.space
409,500 ریال
1 سال
409,500 ریال
1 سال
409,500 ریال
1 سال
.store
2,651,250 ریال
1 سال
2,651,250 ریال
1 سال
2,651,250 ریال
1 سال
.studio
992,250 ریال
1 سال
992,250 ریال
1 سال
992,250 ریال
1 سال
.style
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.se
1,827,000 ریال
1 سال
1,827,000 ریال
1 سال
1,827,000 ریال
1 سال
.tax
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.taxi
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.team
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.tech
2,310,000 ریال
1 سال
2,310,000 ریال
1 سال
2,310,000 ریال
1 سال
.tickets
20,947,500 ریال
1 سال
20,947,500 ریال
1 سال
20,947,500 ریال
1 سال
.today
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
866,250 ریال
1 سال
.tools
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.town
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.toys
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.trade
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.travel
9,720,000 ریال
1 سال
9,720,000 ریال
1 سال
9,720,000 ریال
1 سال
.tube
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.video
1,023,750 ریال
1 سال
1,023,750 ریال
1 سال
1,023,750 ریال
1 سال
.villas
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
2,205,000 ریال
1 سال
.vip
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.vote
3,386,250 ریال
1 سال
3,386,250 ریال
1 سال
3,386,250 ریال
1 سال
.watch
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.wiki
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.win
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.work
309,750 ریال
1 سال
309,750 ریال
1 سال
309,750 ریال
1 سال
.world
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.zone
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
1,338,750 ریال
1 سال
.vc
1,428,000 ریال
1 سال
1,428,000 ریال
1 سال
1,428,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains