خدمات امنیت

کلیه دسته بندی خدمات و محصولات

گواهی امنیتی SSL Plus

تعداد دامنه یا زیر دامنه ۱
مستندات نیازندارد
پشتیبانی ندارد IR
مدت تحویل ۱ روزکاری
مناسب اخذ گواهی نماد اعتماد ۲ ستاره
دارای گواهی تایید سبز در آدرس بار

گواهی امنیتی SSL Plus WildCard

تعداد دامنه۱ - زیر دامنه نامحدود
مستندات نیازندارد
پشتیبانی ندارد IR
مناسب هاست خارج از ایران
مدت تحویل ۱ روزکاری
مناسب اخذ گواهی نماد اعتماد ۲ ستاره
دارای گواهی تایید سبز در آدرس بار