سرور اختصاصی پردازش ابری ایران

سرور اختصاصی ایران125
 • 2*125GB hdd
 • 8GB Ram
 • 2core cpu
 • 500 GB monthly traffic
شروع از
4,000,000 ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران 250
 • 2*250GB hdd
 • 16GB Ram
 • 2core cpu
 • 500 GB monthly traffic
شروع از
7,200,000 ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران 500
 • 2*500GB hdd
 • 32GB Ram
 • 4core cpu
 • 500 GB monthly traffic
شروع از
14,400,000 ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران 1000
 • 2*1000GB hdd
 • 64GB Ram
 • 8core cpu
 • 1000 GB monthly traffic
شروع از
25,000,000 ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید