نگهداری و پشتیبانی وب سایت

خدمات امنیتی ضد هک - 08001

انجام خدمات لازم برای جلوگیری از نفوذ هکرها و رباتها
امن سازی با استاندارد 2018
تغییر ساختار کاربری
تغییر ساختار بانک اطلاعاتی
تغییر ساختار میزبانی
رمزگذاری مضائف
تغییر ساختار سطوح دسترسی
تغییر ساختار سطوح جستجو
نصب سامانه های امنیتی مضائف

بروزآوری نرم افزار و افزونه های وب سایت - 08002

۱-بروز آوری نرم افزار و افزونه ها اطلاع رسانی یا فروشگاهی بطور هفتگی
۲-بروز آوری افزونه های امنیتی وب سایت بطور هفتگی

2,620,000 ریال
Quarterly
1,500,000 Setup Fee
Order Now
پشتیبانی راهبر سایت اطلاع رسانی - 08003

۱-پاسخگوئی تیکت به راهبر سایت
۲-راهنمائی و پاسخگویی تلفنی به راهبر سایت
۳-برقراری ارتباط Team viewer به درخواست مشتری یکبار درهر ۳ ماه

پشتیبانی راهبر سایت فروشگاه اینترنتی - 08004

۱-پاسخگوئی تیکت به راهبر سایت
۲-راهنمائی و پاسخگویی تلفنی به راهبر سایت
۳-برقراری ارتباط Team viewer به درخواست مشتری دوبار درهر ۳ ماه