نگهداری و پشتیبانی

نگهداری فنی، گارانتی و پشتیبانی صحت عملکرد - اطلاع رسانی- 08002

هزینه ها برای هر ماه بروزآوری می‌باشد، و رقم صورت حساب بر اساس رقم بروزآوری های پکیج می‌باشد.
پرداخت هزینه ها همزمان با دریافت صورت حساب در ابتدای دوره می‌باشد
بروز آوری ۲ هفته یکبار هسته، افزونه ها و قالب
پذیرش درخواست نصب و تنظیم افزونه های جدید با تخفیف ۱۵ درصد و خارج از نوبت
بررسی های امنیتی نرم افزار و هاست و شبکه
رفع رایگان و تضمینی مشکلات احتمالی در محدوده خدمات نرم افزار گارانتی شده با رعایت شرایط نگهداری

نگهداری فنی، گارانتی و پشتیبانی صحت عملکرد - فروشگاهی و چند منظوره

هزینه ها برای هر ماه بروزآوری می‌باشد، و رقم صورت حساب بر اساس رقم بروزآوری های پکیج می‌باشد.
پرداخت هزینه ها همزمان با دریافت صورت حساب در ابتدای دوره می‌باشد
بروز آوری ۲ هفته یکبار هسته، افزونه ها و قالب
پذیرش درخواست نصب و تنظیم افزونه های جدید با تخفیف ۱۵ درصد و خارج از نوبت
بررسی های امنیتی نرم افزار و هاست و شبکه
رفع رایگان و تضمینی مشکلات احتمالی در محدوده خدمات نرم افزار گارانتی شده با رعایت شرایط نگهداری

نگهداری فنی، گارانتی و پشتیبانی صحت عملکرد - مارکت پلیس

هزینه ها برای هر ماه بروزآوری می‌باشد، و رقم صورت حساب بر اساس رقم بروزآوری های پکیج می‌باشد.
پرداخت هزینه ها همزمان با دریافت صورت حساب در ابتدای دوره می‌باشد
بروز آوری ۲ هفته یکبار هسته، افزونه ها و قالب
پذیرش درخواست نصب و تنظیم افزونه های جدید با تخفیف ۱۵ درصد و خارج از نوبت
بررسی های امنیتی نرم افزار و هاست و شبکه
رفع رایگان و تضمینی مشکلات احتمالی در محدوده خدمات نرم افزار گارانتی شده با رعایت شرایط نگهداری

خدمات سئو پایه و فنی - یک موضوع و ۱ لندینگ - 08001

نصب و بروزآوری افزونه های زیر بنائی سئو و به طور مستمر
رفع خطا های گوگل سرچ کنسول به طور مستمر
ارائه گزارش رفتاری و آماری عملکرد کاربران به طور ماهانه
gtmetrixبهینه سازی و نگهداری لندینگ با رتبه و سند در
پرداخت هزینه ها همزمان با دریافت صورت حساب در ابتدای دوره می‌باشد

خدمات سئو پایه و فنی - ۳ موضوع و ۳ لندینگ - 08006

نصب و بروزآوری افزونه های زیر بنائی سئو و به طور مستمر
رفع خطا های گوگل سرچ کنسول به طور مستمر
ارائه گزارش رفتاری و آماری عملکرد کاربران به طور ماهانه
gtmetrixبهینه سازی و نگهداری لندینگ با رتبه و سند در
پرداخت هزینه ها همزمان با دریافت صورت حساب در ابتدای دوره می‌باشد

خدمات سئو محتوایی- تا ۴۰ محتوا در ماه - 08007

بهینه سازی محتوا بارگذاری شده
بهینه سازی ساختار گردش محتوا از دیدگاه سئو
ارائه برنامه تولید محتوا برای کلمات کلیدی هدف
ارائه گزارش ماهانه وضعیت عملکرد سایت در کلمات کلیدی هدف
پرداخت هزینه ها همزمان با دریافت صورت حساب در ابتدای دوره می‌باشد

خدمات سئو محتوایی- تا ۶۰ محتوا در ماه - 08006

بهینه سازی محتوا بارگذاری شده
بهینه سازی ساختار گردش محتوا از دیدگاه سئو
ارائه برنامه تولید محتوا برای کلمات کلیدی هدف
ارائه گزارش ماهانه وضعیت عملکرد سایت در کلمات کلیدی هدف
پرداخت هزینه ها همزمان با دریافت صورت حساب در ابتدای دوره می‌باشد

بارگذاری محتوا و درج صفحات - تا ۲۰ محتوا در ماه - 08005

بهینه سازی محتوا متنی تایپ شده دریافتی یا موجود بر روی سایت از نظر خوانائی و نوشتاری
درج صحیح محتوا در سایت (هر محتوا تا ۵۰۰ کلمه )
لینکدهی محتوا در موارد مورد نیاز
سئو متنی، خوانایی و نوشتاری
پرداخت هزینه ها همزمان با دریافت صورت حساب در ابتدای دوره می‌باشد

بارگذاری محتوا و درج صفحات - تا ۴۰ محتوا در ماه

بهینه سازی محتوا متنی تایپ شده دریافتی یا موجود بر روی سایت از نظر خوانائی و نوشتاری
درج صحیح محتوا در سایت (هر محتوا تا ۵۰۰ کلمه )
لینکدهی محتوا در موارد مورد نیاز
سئو متنی، خوانایی و نوشتاری
پرداخت هزینه ها همزمان با دریافت صورت حساب در ابتدای دوره می‌باشد

پشتیبانی راهبر سایت اطلاع رسانی - 08003

۱-پاسخگوئی تیکت به راهبر سایت
۲-راهنمائی و پاسخگویی تلفنی به راهبر سایت

پشتیبانی راهبر سایت فروشگاه اینترنتی - 08004

۱-پاسخگوئی تیکت به راهبر سایت
۲-راهنمائی و پاسخگویی تلفنی به راهبر سایت

پشتیبانی راهبر سایت چند منظوره

۱-پاسخگوئی تیکت به راهبر سایت
۲-راهنمائی و پاسخگویی تلفنی به راهبر سایت

پشتیبانی راهبر سایت مارکت پلیس

۱-پاسخگوئی تیکت به راهبر سایت
۲-راهنمائی و پاسخگویی تلفنی به راهبر سایت

خدمات وب مستری سایت اطلاع رسانی

رفع ایرادات غیر ساختاری سرچ کنسول
بهینه نگهداری وضعیت سئو پایه بر اساسgtmetrix
بهینه نگهداری وضعیت سئو پایه بر اساسgps
درخواستهای بک آپ گیری موردی
بازگردانی بک آپ موردی
بهینه نگهداری سرعت وب سرور و سایت در هاست
خدمات ساخت ایمیل و راه اندازی روی کلاینتها از راه دور
بروزنگهداری هسته - افزونه های استاندارد - قالب
کنترل وضعیت امنیت و ویروس
خدمات رفع ویروس و تروجان برای سایت استاندارد
پذیرش خدمات گرافیکی متنی فرایندی و برنامه نویسی بدون نوبت و با فاکتور جداگانه
بهینه سازی سئو محتوا موجود تا ۱۰ صفحه در ماه
بهینه سازی تصاویر

  • خدمات سئو
  • خدمات هاست
  • وب سایت
  • محتوا
بارگذاری محتوا و درج صفحات - تا ۶۰ محتوا در ماه

بهینه سازی محتوا متنی تایپ شده دریافتی یا موجود بر روی سایت از نظر خوانائی و نوشتاری
درج صحیح محتوا در سایت (هر محتوا تا ۵۰۰ کلمه )
لینکدهی محتوا در موارد مورد نیاز
سئو متنی، خوانایی و نوشتاری
پرداخت هزینه ها همزمان با دریافت صورت حساب در ابتدای دوره می‌باشد

خدمات وب مستری سایت فروشگاهی

رفع ایرادات غیر ساختاری سرچ کنسول
بهینه نگهداری وضعیت سئو پایه بر اساسgtmetrix
بهینه نگهداری وضعیت سئو پایه بر اساسgps
درخواستهای بک آپ گیری موردی
بازگردانی بک آپ موردی
بهینه نگهداری سرعت وب سرور و سایت در هاست
خدمات ساخت ایمیل و راه اندازی روی کلاینتها از راه دور
بروزنگهداری هسته - افزونه های استاندارد - قالب
کنترل وضعیت امنیت و ویروس
خدمات رفع ویروس و تروجان برای سایت استاندارد
پذیرش خدمات گرافیکی متنی فرایندی و برنامه نویسی بدون نوبت و با فاکتور جداگانه
بهینه سازی سئو محتوا موجود تا ۱۰ صفحه در ماه
بهینه سازی تصاویر

  • خدمات سئو
  • خدمات هاست
  • وب سایت
  • محتوا
سرورکلاس آنلاین آموزش مجازی ۲ ساعت در روز

-حضور در زمان برگزاری کلاسها و رویدادها برای نظارت و مدیریت برگزاری
-انجام تنظیمات لازم برای مدیریت بهینه کلاسها میزبانها و مدرسین
- آموزش ویژه برگزار کنندگان
تا ۲ ساعت در روز

سرورکلاس آنلاین آموزش مجازی ۴ ساعت در روز

-حضور در زمان برگزاری کلاسها و رویدادها برای نظارت و مدیریت برگزاری
-انجام تنظیمات لازم برای مدیریت بهینه کلاسها میزبانها و مدرسین
- آموزش ویژه برگزار کنندگان
تا ۲ ساعت در روز

سرورکلاس آنلاین آموزش مجازی ۸ ساعت در روز

-حضور در زمان برگزاری کلاسها و رویدادها برای نظارت و مدیریت برگزاری
-انجام تنظیمات لازم برای مدیریت بهینه کلاسها میزبانها و مدرسین
- آموزش ویژه برگزار کنندگان
تا ۲ ساعت در روز

خدمات مدیریتی سرور

"نصب آخرین update و patch ها بر روی سیستم عامل های ویندوز یا لینوکس
فعال کردن فایروال پیش فرض سیستم عامل، استفاده از فایروال موجود در مرکز داده محل سرور
کنترل مصرف حافظه، SYSTEM PAGING و پردازنده
تعیین زمانبندی برای به روز رسانی سیستم عامل
استفاده از فرمت NTFS برای تمامی پارتیشن ها
تست و نصب PATCH ها و سرویس پک های نرم افزارهای عمومی سرور
استفاده از گذرواژه هایی با درجه سختی بالا برای تمامی حساب های کاربری تعریف شده روی سرور
غیر فعال کردن سرویس هایی که مورد نیاز نیستند
زمانبندی قطعی سرویس برای REBOOT کردن سرویس
تعیین سطح سختی برای گذرواژه ها و کنترل پیچیدگی آن
غیر فعال کردن حساب کاربری GUEST روی سرور
بارگیری و نصب فایلهای به روز شده آنتی ویروس، اسکن همه درایوها با نرم افزار آنتی ویروس
بررسی سایت های فراهم کننده نرم افزارهای اصلی مانند سیستم عامل و غیره برای سرویس پکها و UPDATE های صورت گرفته روی نرم افزار
راه اندازی پشتیبانی نرم افزارهای MAIL SERVER
نظارت و کنترل صحت عملکرد ایمیل سرور
نظارت و کنترل خدمات ایمیل
ارائه خدمات با ضریب اطمینان 7/99%

  • اجازه دسترسی بصورت RDP به سرور از یک IP مشخص شده و یا SSH امنیت دسترسی RDP