نگهداری و پشتیبانی وب سایت

کلیه دسته بندی خدمات و محصولات

بروزآوری نرم افزار و افزونه های وب سایت

۱-بروز آوری نرم افزار و افزونه ها اطلاع رسانی یا فروشگاهی بطور هفتگی
۲-بروز آوری افزونه های امنیتی وب سایت بطور هفتگی

پشتیبانی راهبر سایت اطلاع رسانی

۱-پاسخگوئی تیکت به راهبر سایت
۲-راهنمائی و پاسخگویی تلفنی به راهبر سایت
۳-برقراری ارتباط Team viewer به درخواست مشتری یکبار درهر ۳ ماه

پشتیبانی راهبر سایت فروشگاه اینترنتی

۱-پاسخگوئی تیکت به راهبر سایت
۲-راهنمائی و پاسخگویی تلفنی به راهبر سایت
۳-برقراری ارتباط Team viewer به درخواست مشتری دوبار درهر ۳ ماه

بک آپ روزانه و مانیتورینگ مدیریتی

۱-تهیه نسخه پشتیبان از محتوی سایت به صورت روزانه و هفتگی با نگهداری خارج از فضای هاست
۲-گزارش ماهانه مدیریتی عملکرد سایت و بازدیدکنندگان که شامل رتبه سایت –تعداد بازدیدکنندگان- تعداد صفحات بازدید شده-لینک های بالادستی-متوسط نرخ پرش
۳-Tracing گزارش بالا بودن وب سایت به همراه گزارش

ساخت و تنظیم صفحه های محتوایی داخلی تیپ ۱

ساخت و تنظیم ۳ صفحه داخلی محتوایی ماهانه
توضیح اینکه راهبر میتواند خود درج صفحات نماید
لیکن بدلیل تخصص بیشتر طراحان سایت
و یا درصورت عدم وجود کارشناس مربوط
میتواند از این سرویس استفاده نماید

ساخت و تنظیم صفحه های محتوایی داخلی تیپ ۲

ساخت و تنظیم ۶ صفحه داخلی محتوایی ماهانه
توضیح اینکه راهبر میتواند خود درج صفحات نماید
لیکن بدلیل تخصص بیشتر طراحان سایت
و یا درصورت عدم وجود کارشناس مربوط
میتواند از این سرویس استفاده نماید

ساخت و تنظیم صفحه های محتوایی داخلی تیپ ۳

ساخت و تنظیم ۱۲ صفحه داخلی محتوایی ماهانه
توضیح اینکه راهبر میتواند خود درج صفحات نماید
لیکن بدلیل تخصص بیشتر طراحان سایت
و یا درصورت عدم وجود کارشناس مربوط
میتواند از این سرویس استفاده نماید

ساخت و تنظیم صفحه های محتوایی داخلی تیپ ۴

ساخت و تنظیم نامحدود صفحه داخلی محتوایی ماهانه
توضیح اینکه راهبر میتواند خود درج صفحات نماید
لیکن بدلیل تخصص بیشتر طراحان سایت
و یا درصورت عدم وجود کارشناس مربوط
میتواند از این سرویس استفاده نماید