70,600,000 ریال
سالانه
میزبانی ایمیل - New 20005 - 20 گیگا بایت
– راه اندازی خودکار و آنی بلافاصله پس از خرید
تعداد ایمیل نامحدود
Mailing List نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷
12,930,000 ریال
سه ماهه
میزبانی ایمیل -New پنج گیگابایت- 20004
– راه اندازی خودکار و آنی بلافاصله پس از خرید
تعداد ایمیل نامحدود
Mailing List نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷
8,890,000 ریال
سه ماهه
میزبانی ایمیل -New دوگیگابایت- 20003
– راه اندازی خودکار و آنی بلافاصله پس از خرید
تعداد ایمیل نامحدود
Mailing List نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷
11,550,000 ریال
شش ماهه
میزبانی ایمیل -New یک گیگابایت- 20002
– راه اندازی خودکار و آنی بلافاصله پس از خرید
تعداد ایمیل نامحدود
Mailing List نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷
7,700,000 ریال
شش ماهه
میزبانی ایمیل - New پانصد مگابایت - 20001
– راه اندازی خودکار و آنی بلافاصله پس از خرید
تعداد ایمیل نامحدود
Mailing List نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷