19,987,500 ریال
سه ماهه
تمدید اعتبار ۹۰ روزه سیمکارت انگلیس
شارژ ۵ پوندی سیم کارت انگلیس هدیه از تمدید اول
تمدید اعتبار سیم کارت و شارژ سیم کارت انگلستان
شارژ در کمتر از 24 ساعت
قابلیت پرداخت ریالی برای شارژ
تمدید خودکار اعتبار سیم کارت به مدت 3 ماه مازاد با خرید این خدمت
ضمن تمدید اعتبار سیمکارت  شارژ معادل ۵ پوند هم انجام میگردد
تنها مناسب برای خطوط خریداری شده از سی آی پی پوینت
360,000,000 ریال
ماهانه
اجاره دفتر کار مجازی و آدرس قانونی استانبول
در معتبر ترین و با پرستیژ ترین منطقه اداری
دفتر- مجازی
استفاده از لابی و مبلمان برج
آدرس قانونی
پست - پیگیری سفارش
پرداخت به صورت یک مرتبه و در شروع دوره می باشد
------------
با افزایش دوره خدمات مورد نیاز خود قیمت ها به طور قابل ملاحظه کاهش می یابد
500,000,000 ریال
ماهانه
حسابدار قانونی و مشاور مالی و مالیاتی شرکت بدون کارمند
ثبت سوابق حسابداری مطابق با قوانین ترکیه
تهیه و گزارش اظهارنامه مالیاتی
برای تهیه صورتهای مالی دوره ای
پیگیری و کنترل اسناد درآمد و هزینه
ثبت و پیگیری دارایی های ثابت مشهود
نمایندگی شرکت خود در برابر مقامات مالیاتی و مراجع قانونی
ثبت نام محل کار خود در دفتر بیمه
ورودی و خروجی بیمه کارگران
محاسبه حقوق و دستمزد ماهانه کارکنان
تهیه اطلاعیه های ماهانه بیمه پرسنل
مشاوره در امور حسابداری و مالی
مشاوره در مورد بیمه پرسنل و مراحل قانونی
-------------
با افزایش دوره خدمات مورد نیاز خود قیمت ها به طور قابل ملاحظه کاهش می یابد