طراحی سایت اختصاصی - پرتال سازمانی - اپلیکیشن موبایل

کلیه دسته بندی خدمات و محصولات

بسته طراحی سایت معرفی و اطلاع رسانی۱

طراحی گرافیگ قالب در حضور مشتری ۱ زبانه
اجرای قالب اختصاصی
کنترل قالب ویژه مرورگرهای مختلف
نصب وتنظیم سیستم مدیریت محتوای وافزونه های استاندارد
ساخت ۵ صفحه اولیه داخلی
seo on page بهینه سازی استاندارد سایت برای گوگل
آموزش کنترل پانل مدیریت محتوا

  • ۱۵ روز مدت پروژه
بسته طراحی سایت معرفی و اطلاع رسانی۲

طراحی گرافیگ قالب در حضور مشتری ۱ زبانه
با ۳ خروجی موبایل تبلت دسکتاپ (ریسپانسیو)
اجرای قالب اختصاصی
کنترل قالب ویژه مرورگرهای مختلف
نصب وتنظیم سیستم مدیریت محتوای وافزونه های استاندارد
ساخت ۵ صفحه اولیه داخلی
seo on page بهینه سازی استاندارد سایت برای گوگل
آموزش کنترل پانل مدیریت محتوا

  • ۲۰ روز مدت پروژه
بسته طراحی سایت معرفی و اطلاع رسانی۳

طراحی گرافیگ قالب در حضور مشتری ۲ زبانه
با ۳ خروجی موبایل تبلت دسکتاپ (ریسپانسیو)
اجرای قالب اختصاصی
کنترل قالب ویژه مرورگرهای مختلف
نصب وتنظیم سیستم مدیریت محتوای وافزونه های استاندارد
ساخت ۱۵ صفحه اولیه داخلی
seo on page بهینه سازی استاندارد سایت برای گوگل
آموزش کنترل پانل مدیریت محتوا

  • ۲۰ روز مدت پروژه
طراحي و اجرای وب سايت اطلاع رسانی انتخابی -1500075

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

طراحي و اجرای پورتال سازماني انتخابی-1500077

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

طراحی و اجرای اپلیکیشن موبایل-اندرویدو IOS-1500079

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه