میزبانی وب - هاست اقتصادی لینوکس ایران

KHLE-ECO5 Linux 12GB

ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
نامحدود
My SQL
نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷

KHLE-ECO4 Linux 8GB

ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 250 GB
My SQL
تعداد ایمیل 100عدد
پشتیبانی ۲۴*۷

KHLE-ECO3 Linux 5GB

ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 150 GB
My SQL
تعداد ایمیل 20عدد
پشتیبانی ۲۴*۷

KHLE-ECO2 Linux 3GB

ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 80 GB
My SQL
تعداد ایمیل 5 عدد
پشتیبانی ۲۴*۷

KHLE-ECO1 Linux 1.5GB

ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 80 GB
My SQL
تعداد ایمیل 5 عدد
پشتیبانی ۲۴*۷