هاست اقتصادی ایران ارزان

KHLI-ECO5 Linux 12GB -5200018

ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
نامحدود
My SQL
نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷

KHLI-ECO4 Linux 8GB -5200017

ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 250 GB
My SQL
تعداد ایمیل 100عدد
پشتیبانی ۲۴*۷

KHLI-ECO3 Linux 5GB -5200016

ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 150 GB
My SQL
تعداد ایمیل 20عدد
پشتیبانی ۲۴*۷

KHLI-ECO2 Linux 3GB -5200015

ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 120GB
My SQL
تعداد ایمیل 10عدد
پشتیبانی ۲۴*۷

KHLI-ECO1 Linux 1.5GB - 5200014

ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 80 GB
My SQL
تعداد ایمیل 5 عدد
پشتیبانی ۲۴*۷