خدمات تولید محتوا

طراحی گرافیکی لوگو (لوگو تایپ) - بسته برنزی - 7400015

اجرای دو طرح به همراه ۳ باز ویرایش

طراحی لوگو تصویری نوشتاری دو زبانه با 3 بار اتود، نامحدود ویرایش و اصلاح

طراحی توسط طراحان ارشد
طراحی بر اساس علم برندینگ و نشانه شناسی
طراحی بر اساس توسعه پذیری کسب و کار
رعایت رنگ متناسب با حوزه کسب و کار

طراحی لوگو تصویری نوشتاری با 3 بار اتود و نا محدود ویرایش و اصلاح

طراحی توسط طراحان ارشد
طراحی بر اساس علم برندینگ و نشانه شناسی
طراحی بر اساس توسعه پذیری کسب و کار
رعایت رنگ متناسب با حوزه کسب و کار

QR کد - 7400012

ویژه انواع آدرس ها، دانلود، کارت ویزیت، لینک سایت و ...
هر عدد QR Code

طراحی لوگو تصویری نوشتاری با 3 بار اتود 2 بار ویرایش و اصلاح

طراحی توسط طراحان ارشد
طراحی بر اساس علم برندینگ و نشانه شناسی
طراحی بر اساس توسعه پذیری کسب و کار
رعایت رنگ متناسب با حوزه کسب و کار

تولید
تولید محتوا متنی تالیف شده با مصاحبه کامل از کسب کار یا محصول تا 3000 کلمه(تخصصی)

مناسب برای بهبود رتبه سایت در سئو
همراه با دریافت کلمات کلیدی تهیه شده توسط مشتری و
یا دریافت توضیحات محتوا مورد نظر از مشتری جهت به کار گیری در محتوا تولید شده
.حداقل کلمات یک محتوا 300 کلمه و حداقل درخواست مقالات 10 عدد می باشد

تولید محتوا متنی تالیف شده با مصاحبه کامل و حرفه ای (اصلی کسب وکار) تا 3000 کلمه

مناسب برای بهبود رتبه سایت در سئو
همراه با دریافت کلمات کلیدی تهیه شده توسط مشتری و
یا دریافت توضیحات محتوا مورد نظر از مشتری جهت به کار گیری در محتوا تولید شده
.حداقل کلمات یک محتوا 300 کلمه و حداقل درخواست مقالات 10 عدد می باشد

بازنویسی متن ارائه شده ترجمه شده از فارسی به انگلیسی تا 3000 کلمه(تخصصی)

مناسب برای بهبود رتبه سایت در سئو
همراه با دریافت کلمات کلیدی تهیه شده توسط مشتری و
یا دریافت توضیحات محتوا مورد نظر از مشتری جهت به کار گیری در محتوا تولید شده
.حداقل کلمات یک محتوا 300 کلمه و حداقل درخواست مقالات 10 عدد می باشد

تولید محتوا از منبع انگلیسی متن ترجمه شده از انگلیسی به فارسی تا 3000 کلمه(تخصصی)

مناسب برای بهبود رتبه سایت در سئو
همراه با دریافت کلمات کلیدی تهیه شده توسط مشتری و
یا دریافت توضیحات محتوا مورد نظر از مشتری جهت به کار گیری در محتوا تولید شده
.حداقل کلمات یک محتوا 300 کلمه و حداقل درخواست مقالات 10 عدد می باشد

بازنویسی متن ارائه شده از کسب و کار یا توضیحات محصول تا 3000 کلمه (تخصصی)

مناسب برای بهبود رتبه سایت در سئو
همراه با دریافت کلمات کلیدی تهیه شده توسط مشتری و
یا دریافت توضیحات محتوا مورد نظر از مشتری جهت به کار گیری در محتوا تولید شده
.حداقل کلمات یک محتوا 300 کلمه و حداقل درخواست مقالات 10 عدد می باشد

بازنویسی متن ارائه شده از کسب و کار یا توضیحات محصول تا 3000 کلمه (عمومی)

مناسب برای بهبود رتبه سایت در سئو
همراه با دریافت کلمات کلیدی تهیه شده توسط مشتری و
یا دریافت توضیحات محتوا مورد نظر از مشتری جهت به کار گیری در محتوا تولید شده
.حداقل کلمات یک محتوا 300 کلمه و حداقل درخواست تعداد مقالات 10 عدد می باشد

تولید محتوا متنی تالیف شده (تخصصی) تا 3000 هزار کلمه

مناسب برای بهبود رتبه سایت در سئو
همراه با دریافت کلمات کلیدی تهیه شده توسط مشتری و
یا دریافت توضیحات محتوا مورد نظر از مشتری جهت به کار گیری در محتوا تولید شده
.حداقل کلمات یک محتوا 300 کلمه و حداقل درخواست کلمات 10 عدد می باشد

تولید محتوا متنی تالیف شده تا 3000کلمه (عمومی)

مناسب برای بهبود رتبه سایت در سئو
همراه با دریافت کلمات کلیدی تهیه شده توسط مشتری و
یا دریافت توضیحات محتوا مورد نظر از مشتری جهت به کار گیری در محتوا تولید شده
.حداقل کلمات یک محتوا 300 کلمه و حداقل درخواست مقالات 10 عدد می باشد

هر 15 شات عکاسی صنعتی تجاری از محصولات صنعتی اجسام کوچک

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

هر 15 شات عکاسی صنعتی تجاری از محصولات صنعتی اجسام کوچک با چیدمان

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

هر 15 شات عکاسی صنعتی تجاری از محصولات صنعتی اجسام کوچک با زمینه سفید

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

هر 15 شات عکاسی صنعتی تجاری از محصولات صنعتی اجسام بزرگ با آتلیه سیار

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

هر 15 شات عکاسی صنعتی تجاری از محصولات صنعتی اجسام بزرگ با زمینه محیط

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

هر 15 شات عکاسی صنعتی تجاری از محصولات صنعتی اجسام بزرگ با آتلیه سیار و زمینه سفید

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

عکاسی آتلیه ای مد و پوشاک با مانکن غیر زنده و زمینه سفید در آتلیه شرکت فورس 15شات

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.
هزینه مدل و میکاپ به عهده سفارش دهنده می باشد

عکاسی آتلیه ای مد و پوشاک با مانکن زنده(مدل) و فضاسازی در آتلیه شرکت فورس 15شات

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

عکاسی آتلیه ای مد و پوشاک بدون مدل ومانکن با زمینه سفید در اتلیه فورس 15شات

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

عکاسی آتلیه ای مد و پوشاک بدون مانکن ومدل زنده با چیدمان در آتلیه شرکت فورس 15شات

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

عکاسی محصول آرایشی بهداشتی باچیدمان در آتلیه شرکت فورس 15شات

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

عکاسی آتلیه ای محصول آرایشی بهداشتی با زمینه سفید در آتلیه شرکت فورس15شات

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

عکاسی اجسام کوچک طلا،جواهرات،ساعت با زمینه سفید در آتلیه فورس15 شات

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

عکاسی اجسام کوچک طلا،جواهرات،ساعت با چیدمان و تزئینات دریافت شده در آتلیه فورس 15 شات

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

عکاسی ظروف شیشه ای و بلورین با زمینه سفید در آتلیه شرکت فورس15 شات

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

عکاسی اجسام بافتدار با زمینه سفید در آتلیه شرکت فورس 15 شات

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.

عکاسی مواد غذایی(اجیل،نوشیدنی،غذای گرم،و...) با زمینه سفید در آتلیه شرکت فورس 15 شات

عکاسی خام همراه با زمینه سفید برای محصولات در آتلیه شرکت فورس
*حداقل انتخاب فرم15 شات می باشد
*تمامی عکس ها در آتلیه شرکت فورس گرفته می شود
*در صورت انجام خدمات در محل مشتری ویژه موارد ذکر شده برای آتلیه سیار مبلغ 200000 تومان به ازای هر عکس و با حداکثر فاصله 20 کیلومتر از محل آتلیه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب انجام می گردد .
*هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مراحل عکاسی به عهده سفارش دهنده می باشد
*هزینه حمل و ارسال محصولات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت درخواست عکس به صورت فایل باز قابل ادیت 50000 تومان به مبلغ هر عکس اضافه می شود .
*تمامی موارد تزئینات بر عهده سفارش دهنده می باشد
*در صورت انجام چیدمان برای عکاسی مبلغ 20000 تومان به هر عکس اضافه می شود
*هزینه مدل و میکاپ یا گریم با توجه به تنوع انتخاب محاسبه شده است و هزینه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.
*عکاسی از هر محصولات به صورت تک محصوله می باشد و در صورت عکس از مجموع محصولات هزینه جدا براورد می شود.
قیمت عکاسی از موادغذایی تقریبی و بسته به نوع محصول دارد

عکاسی از محیط 15 شات

عکاسی از محیط
اجتماعات،همایش ها،سمینار ها،
محیط دفاتر و شرکت ها و کارخانه جات
با استفاده از نور طبیعی محیط
بدون تجهیزات نور پردازی