طراحی سایت اطلاع رسانی - VIP

طراحی سایت اطلاع رسانی - VIP

طراحی و اجرای قالب اختصاصی
طراحی ریسپانسیو پیشرفته
اختصاص گرافیست
طراحی و اجرای 2 صفحه داخلی اختصاصی
طراحی و اجرای 3 صفحه سینگل
سئو پایه همراه به ارائه دستوالعمل
سئو سورس
مشاوره آنالیز رقبا
مشاوره استراتژی محتوا
مصاحبه و گردآوری محتوا
عکاسی
جلسه آموزش حضوری
جلسه مشاوره طراحی قالب
جلسه تحویل پروژه
یکسال پشتیبانی صحت عملکرد خدمات ارائه شده
اختصاص 3 ماه سرور اختصاصی