طراحی سایت فروشگاهی ارزان

00001 - فروشگاهی ارزان برنزی

• استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
• سیستم مدیریت محتوا
• تعداد ایمیل نامحدود
• امکان تعریف تعداد صفحات نامحدود
• سئو سورس
• سیستم تجارت الکترونیک و جامع فرآیندی
• درگاه پرداخت
• سیستم پروفایل و عضویت اعضا
• فروشگاه آنلاین
• امکان ایجاد گالری فیلم
• امکان ایجاد گالری عکس
• امکان ایجاد بخش بلاگ
• امکان ایجاد بخش مقالات
• پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
• گارانتی یکساله
• هاست حرفه ای 250MB یکساله رایگان
• دامنهIR
• 30 G ترافیک سالانه
• فیلم آموزشی
• تعداد همکار نامحدود
مدت زمان اجرا 1 روز کاری

00002 - فروشگاهی ارزان نقره ای

• اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی شده
• سیستم مدیریت محتوا
• تعداد ایمیل نامحدود
• امکان تعریف تعداد صفحات نامحدود
• سئو سورس
• سیستم تجارت الکترونیک و جامع فرآیندی
• درگاه پرداخت
• سیستم پروفایل و عضویت اعضا
• فروشگاه آنلاین
• امکان ایجاد گالری فیلم
• امکان ایجاد گالری عکس
• امکان ایجاد بخش بلاگ
• امکان ایجاد بخش مقالات
• ربات تلگرام
• پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
• گارانتی یکساله
• هاست حرفه ای 500MB یکساله رایگان
• دامنهIR
• 60 G ترافیک سالانه
• تعداد پارک دامنه نامحدود
• فیلم آموزشی
• تعداد همکار نامحدود
مدت زمان اجرا 8 روز کاری

00003 - فروشگاهی ارزان طلایی

• اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی شده
• سیستم مدیریت محتوا
• تعداد ایمیل نامحدود
• امکان تعریف تعداد صفحات نامحدود
• سئو سورس
• سیستم تجارت الکترونیک و جامع فرآیندی
• درگاه پرداخت
• سیستم پروفایل و عضویت اعضا
• سیستم سطح دسترسی اعضا
• فروشگاه آنلاین
• امکان ایجاد گالری فیلم
• امکان ایجاد گالری عکس
• امکان ایجاد بخش بلاگ
• امکان ایجاد بخش مقالات
• سیستم مدیریت SMS
• فرم ساز
• ربات تلگرام و اینستاگرام
• پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
• گارانتی یکساله
• هاست حرفه ای 1GB یکساله رایگان
• دامنهIR
• 120 G ترافیک سالانه
• تعداد پارک دامنه نامحدود
• فیلم آموزشی
• کارگاه آموزشی
• تعداد همکار نامحدود
مدت زمان اجرا 10 روز کاری

00004 - فروشگاهی ارزان پلاتین

• اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی شده
• اختصاصی سازی صفحه داخلی طراحی شده
• سیستم مدیریت محتوا
• تعداد ایمیل نامحدود
• امکان تعریف تعداد صفحات نامحدود
• سئو سورس
• سیستم تجارت الکترونیک و جامع فرآیندی
• درگاه پرداخت
• سیستم پروفایل و عضویت اعضا
• سیستم سطح دسترسی اعضا
• فروشگاه آنلاین
• امکان ایجاد گالری فیلم
• امکان ایجاد گالری عکس
• امکان ایجاد بخش بلاگ
• امکان ایجاد بخش مقالات
• سیستم مدیریت SMS
• فرم ساز
• ربات تلگرام و اینستاگرام
• پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
• گارانتی یکساله
• هاست حرفه ای 2 GB یکساله رایگان
• دامنهIR و COM
• 240 G ترافیک سالانه
• تعداد پارک دامنه نامحدود
• فیلم آموزشی
• کارگاه آموزشی
• تعداد همکار نامحدود
مدت زمان اجرا 12 روز کاری