طراحی سایت ارزان

00001 - طراحی سایت آماده ارزان نقره ای

دامنه Ir
گارانتی یک ساله
کارگاه آموزشی
ربات تلگرام
سیستم اعضا
هاست حرفه ای
تعداد پارک دامنه – نامحدود
تعداد ایمیل – نامحدود
120 گیگ پهنای باند سالانه
پشتیبانی صحت عملکرد یک ساله
سئو سورس
سیستم مدیریت sms
بلاگ
مقالات
صفحات نامحدود
ربات اینستاگرام
تعداد عضو نامحدود
گالری فیلم
گالری عکس

00002 - طراحی سایت آماده ارزان طلائی

دامنه Ir
گارانتی یک ساله
کارگاه آموزشی
اختصاصی سازی قالب
ربات تلگرام
سیستم اعضا
هاست حرفه ای
تعداد پارک دامنه – نامحدود
تعداد ایمیل – نامحدود
120 گیگ پهنای باند سالانه
پشتیبانی صحت عملکرد یک ساله
سئو سورس
سیستم مدیریت sms
بلاگ
مقالات
صفحات نامحدود
ربات اینستاگرام
تعداد عضو نامحدود
گالری فیلم
گالری عکس

00003 - فروشگاه اینترنتی ارزان نقره ای

دامنه Ir
دامنه Com
فروشگاه آنلاین
گارانتی یک ساله
کارگاه آموزشی
ربات تلگرام
سیستم اعضا
هاست حرفه ای
هاست سئو
گواهی امنیتی SSL
تعداد پارک دامنه – نامحدود
تعداد ایمیل – نامحدود
240 گیگ پهنای باند سالانه
پشتیبانی صحت عملکرد یک ساله
درگاه بانک
سئو سورس
سیستم مدیریت sms
فرم ساز
بلاگ
مقالات
صفحات نامحدود
ربات اینستگرام
تعداد عضو نامحدود
سیستم سطح دسترسی اعضا
پروفایل اعضا
گالری فیلم
گالری عکس

03001 - فروشگاه اینترنتی ارزان طلائی

دامنه Ir
دامنه Com
فروشگاه آنلاین
گارانتی یک ساله
کارگاه آموزشی
اختصاصی سازی قالب
ربات تلگرام
سیستم اعضا
هاست حرفه ای
هاست سئو
گواهی امنیتی SSL
تعداد پارک دامنه – نامحدود
تعداد ایمیل – نامحدود
240 گیگ پهنای باند سالانه
پشتیبانی صحت عملکرد یک ساله
درگاه بانک
سئو سورس
سیستم مدیریت sms
فرم ساز
بلاگ
مقالات
صفحات نامحدود
ربات اینستگرام
تعداد عضو نامحدود
سیستم سطح دسترسی اعضا
پروفایل اعضا
گالری فیلم
گالری عکس