طراحی سایت فروشگاه اینترنتی

بسته طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ۲

نصب و تنظیم سیستم مدیریت محتوا
انتخاب و نصب قالب یک زبانه از پیش ساخته شده درفراکارانت
شخصی سازی بخشهای قالب با عکس و متن دریافتی
نصب و تنظیم سیستم فروشگاه اینترنتی
نصب و تنظیم سیستم تجارت الکترونیک
نصب یک درگاه بانکی نصب
افزونه های مالی فروش آنلاین
SMSنصب سامانه
نصب سامانه ارتباطی خودکار بروزآوری تلگرام
ساخت ۵ صفحه داخلی اولیه
ساخت ۵ محصول اولیه
seo on page بهینه سازی استاندارد سایت برای گوگل
آموزش کنترل پانل مدیریت محتوا

  • ۲۵ روز مدت پروژه
بسته طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ۱

نصب و تنظیم سیستم مدیریت محتوا
انتخاب و نصب قالب یک زبانه از پیش ساخته شده درفراکارانت
شخصی سازی بخشهای قالب با عکس و متن دریافتی
نصب و تنظیم سیستم فروشگاه اینترنتی
نصب و تنظیم سیستم تجارت الکترونیک
نصب یک درگاه بانکی نصب
افزونه های مالی فروش آنلاین
SMSنصب سامانه
seo on page بهینه سازی استاندارد سایت برای گوگل
آموزش کنترل پانل مدیریت محتوا

  • ۱۵ روز مدت پروژه
بسته طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ۳

طراحی گرافیگ قالب در حضور مشتری ۱ زبانه
با ۳ خروجی موبایل تبلت دسکتاپ (ریسپانسیو)
اجرای قالب اختصاصی در حضور خریدار
نصب و تنظیم سیستم فروشگاه اینترنتی
نصب و تنظیم سیستم تجارت الکترونیک
نصب و تنظیم سیستم مدیریت محتوا
نصب یک درگاه بانکی نصب
افزونه های مالی فروش آنلاین
SMSنصب سامانه
نصب سامانه ارتباطی خودکار بروزآوری تلگرام
طراحی و ساخت صفحه اختصاصی محصول
طراحی و ساخت صفحه اختصاصی محصولات
طراحی و ساخت صفحه اختصاصی فاکتور
طراحی و ساخت صفحه اختصاصی مقایسه محصولات
ساخت ۵ صفحه داخلی اولیه
ساخت ۵ محصول اولیه
seo on page بهینه سازی استاندارد سایت برای گوگل
آموزش کنترل پانل مدیریت محتوا

  • ۴۰ روز مدت پروژه