طراحی سایت اطلاع رسانی فوری به همراه دامنه وهاست

بسته طراحی سایت فوری۱

ثبت دامنه IR
اختصاص هاست( میزبانی وب)
نصب سیستم مدیریت محتوا
آموزش کنترل پانل
نصب قالب یک زبانه از پیش ساخته شده درفراکارانت
مدت انجام ۱ روز کاری

بسته طراحی سایت فوری۲

ثبت دامنه IR
اختصاص هاست( میزبانی وب)
نصب سیستم مدیریت محتوا
آموزش کنترل پانل
نصب قالب یک زبانه از پیش ساخته شده درفراکارانت
شخصی سازی بخشهای قالب با عکس و متن دریافتی
در فرمت قالب
مدت انجام ۳ روز کاری

بسته طراحی سایت فوری۳

ثبت دامنه IR
اختصاص هاست( میزبانی وب)
نصب سیستم مدیریت محتوا
آموزش کنترل پانل
نصب قالب یک زبانه از پیش ساخته شده درفراکارانت
شخصی سازی بخشهای قالب با عکس و متن دریافتی
ساخت و تنظیم ۱۰ صفحه داخلی
در فرمت قالب
مدت انجام ۵ روز کاری