خدمات دیجیتال مارکتینگ

بسته حضور در صفحه اول سرچ گوگل

ساخت اکانت اختصاصی گوگل (یکبار)
ایجاد یک کمپین برای عبارات کلیدی با امکان (یکبار)
1 میلیون تومان اعتبار
تنظیم ساعات پخش
تنظیم روزهای پخش
تعیین میزان بودجه روزانه
مشخص کردن هزینه پرداختی برای هر کلیک

شارژ 1 میلیون تومانی