خدمات دیجیتال مارکتینگ

ساخت کمپین فعال گوگل ادوردز - 07002

ایجاد یک کمپین برای عبارات کلیدی
ایجاد یک آگهی برای عبارات کلیدی
تنظیم بودجه پخش
تنظیم روزها و ساعات پخش
تنظیم مکانهای پخش
پرداخت ریالی
گزارش دلخواه
از پانل اصلی گوگل

بسته حضور در صفحه اول سرچ گوگل - 7400013

ساخت اکانت اختصاصی گوگل (یکبار)
ایجاد یک کمپین برای عبارات کلیدی با امکان (یکبار)
2 میلیون تومان اعتبار
تنظیم ساعات پخش
تنظیم روزهای پخش
تعیین میزان بودجه روزانه
مشخص کردن هزینه پرداختی برای هر کلیک

شارژ 1 میلیون تومانی - 7400014
خدمات سئو زیربنایی و سرعت بارگزاری سایت - 07005

انجام اصلاحات سایت طراحی شده برای سئو زیر بنایی
و بهبود شاخصهای سرعت بارگزاری سایت