سرورهای اختصاصی مجازی ابری آلمان

کلیه دسته بندی خدمات و محصولات

سرور مجازی شخصی- آلمان

سیستم عامل ویندوز یا لینوکس

 • 50GB hdd
 • 1GB Ram
 • 1core cpu
 • 100 GB monthly traffic
Starting from
680,000 ریال
Monthly
150,000 Setup Fee
Order Now
سرور مجازی شرکتی - آلمان

سیستم عامل ویندوز یا لینوکس

 • 120GB hdd
 • 2GB Ram
 • 2core cpu
 • 300 GB monthly traffic
Starting from
890,000 ریال
Monthly
150,000 Setup Fee
Order Now
سرور مجازی سازمانی-آلمان

سیستم عامل ویندوز یا لینوکس

 • 150GB hdd
 • 3GB Ram
 • 3core cpu
 • 400 GB monthly traffic
Starting from
3,000,000 ریال
Monthly
2,000,000 Setup Fee
Order Now