سرورهای اختصاصی مجازی ابری آلمان

سرور مجازی شخصی- آلمان - 17003

سیستم عامل ویندوز یا لینوکس

 • 50GB hdd
 • 1GB Ram
 • 1core cpu
 • 100 GB monthly traffic
Starting from
1,200,000 ریال
Monthly
2,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور مجازی شرکتی - آلمان - 17004

سیستم عامل ویندوز یا لینوکس

 • 120GB hdd
 • 2GB Ram
 • 2core cpu
 • 300 GB monthly traffic
Starting from
2,400,000 ریال
Monthly
2,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور مجازی سازمانی-آلمان - 17005

سیستم عامل ویندوز یا لینوکس

 • 150GB hdd
 • 3GB Ram
 • 3core cpu
 • 400 GB monthly traffic
Starting from
3,000,000 ریال
Monthly
2,000,000 Setup Fee
Order Now