Theft Protection تنظیمات ضد سرقت دامنه پرینت

  • 4

Theft Protection تنظیمات ضد سرقت دامنه :
این تنظیمات مربوط به دامنه های آیکان است com/net/org....


برای جلوگیری از نقل و انتقال بدون اجازه صاحب اصلی دومین توصیه میشود از این خدمات استفاده نمایید . به جز مواردی که صاحب دومین قصد انتقال دامنه (دامین) خود را داشته باشد .

برای انجام این تنظیمات کافیست از پنل کاربری خود در سایت فراکارانت یک ""درخواست"" ارسال نمایید.


امور مشترکین


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت