اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 استخدام - منابع انسانی

ارسال رزومه ها ی آگهی های استخدام به صورت فایل پیوست و یا شرح در تیکت باشد

 مشاوره در خرید

مشاوره در کلیه سفارشات ،صدور یا اصلاح صورتحساب ،تمدید یا ارتقا ،صدور کارت تخفیف،نمایندگی ها . . سایر

 روابــــط عــمـــــومــی

پیشنهادها ، انتقادات ، تبلیغات ، صدورکارتهای تخفیف ، قرعه کشی ها ،فراخوان ها،تبادل لینک وبنر . . سایر

 طرح فناوران مارکتینگ

ویژه اخد مبالغ سهم بازاریابی و معرفی مشتریان