بخش ها

آموزش دامنه های بین المللی 2

آموزشهای مربوط به دامنه های بین المللی مثل : ثبت و انتقال دامنه

آموزش دامنه های ملی 2

آموزشهای مربوط به دامنه های ملی مثل : ثبت و انتقال دامنه

مقالات

 قوانین اصلاح و تغییر مالکیت

مدارک لازم برای تغییر مشخصات profile ( انتقال مالکیت یا اصلاح مالکیت ) 1- مالک فعلی سرویس...

 نامه انتقال دامنه به شرکت دیگر

بسمه تعالی مدیریت محترم شرکت فراکارانت   اینجانب...