انتقال همه ی دامنه های ثبت شده در ریسلو به یک رجیسترر جدید در صورت تمدید دامنه

کلیه ی دامنه هایی که کاربران ایرانی در شرکت ریسلو ثبت کرده اند به یک رجیسترر جدید در حال انتقال است به همین جهت شرکت فراکارانت دامنه هایی که حداقل 15 روز با تاریخ انقضای ان مانده باشده را در صورت ...