سیاست‌های جدید محدودیت و تحریم Resello برای ارایه خدمات دامنه به کاربران ایرانی

سیاست‌های جدید محدودیت و تحریم  Reselloبرای ارایه خدمات دامنه به کاربران ایرانی در فراکارانت نگران مالکیت دامنه خود نباشید در متن اطلاعیه ریسلو  که به تازگی منتشر شده مطالبی مرتبط با کاربران ...