اخبار

نسخ نرم افزارهای نصب شده بر روی فضای هاست را بروز نگهدارید

  • 18th June 2017
طبق دستورالعمل ابلاغی از سازمان فناوری اطلاعات کلیه مشترکین داری فضای میزبانی بر روی فضای سایبری کشور در راستای تامین امنیت بیشتر موظف به بروزنگهداری دايمی کلیه نرم افزارهای خود می باشند از ...
ادامه مطلب