نسخ نرم افزارهای نصب شده بر روی فضای هاست را بروز نگهدارید

طبق دستورالعمل ابلاغی از سازمان فناوری اطلاعات کلیه مشترکین داری فضای میزبانی بر روی فضای سایبری کشور در راستای تامین امنیت بیشتر موظف به بروزنگهداری دايمی کلیه نرم افزارهای خود می باشند از ...