طراحی سایت برنده

اطلاع رسانی طلایی - 2002

• اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی شده
• سیستم مدیریت محتوا
• تعداد ایمیل نامحدود
• امکان تعریف تعداد صفحات نامحدود
• سئو سورس
• امکان ایجاد گالری فیلم
• امکان ایجاد گالری عکس
• امکان ایجاد بخش بلاگ
• امکان ایجاد بخش مقالات
• سیستم مدیریت SMS
• ربات تلگرام
• سیستم عضویت
• پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
• گارانتی یکساله
• هاست حرفه ای 500MB یکساله رایگان
• دامنهIR
• 60 G ترافیک سالانه
• تعداد پارک دامنه نامحدود
• فیلم آموزشی
• تعداد همکار نامحدود
• حضور یکماهه در صفحه اول گوگل با جستجوی تمامی کلمات کلیدی دلخواه
• انتخاب زمان و روزهای پخش دلخواه
• ساخت یک اکانت گوگل و یک کمپین
مدت زمان اجرا 22 روز کاری

اطلاع رسانی پلاتین - 2003

• اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی شده
• اختصاصی سازی صفحه داخلی طراحی شده
• سیستم مدیریت محتوا
• تعداد ایمیل نامحدود
• امکان تعریف تعداد صفحات نامحدود
• سئو سورس
• امکان ایجاد گالری فیلم
• امکان ایجاد گالری عکس
• امکان ایجاد بخش بلاگ
• امکان ایجاد بخش مقالات
• سیستم مدیریت SMS
• ربات تلگرام و اینستاگرام
• سیستم عضویت
• پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
• گارانتی یکساله
• هاست حرفه ای 1GB یکساله رایگان
• دامنهIR
• 120 G ترافیک سالانه
• تعداد پارک دامنه نامحدود
• فیلم آموزشی
• تعداد همکار نامحدود
• حضور یکماهه در صفحه اول گوگل با جستجوی تمامی کلمات کلیدی دلخواه
• انتخاب زمان و روزهای پخش دلخواه
• ساخت یک اکانت گوگل و یک کمپین
• 4ساعت گردآوری و نگارش متون متناسب و مورد نیاز سایت توسط نویسندگان حرفه ای
مدت زمان اجرا 24 روز کاری

فروشگاهی طلایی - 04002

• اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی شده
• سیستم مدیریت محتوا
• تعداد ایمیل نامحدود
• امکان تعریف تعداد صفحات نامحدود
• سئو سورس
• سیستم تجارت الکترونیک و جامع فرآیندی
• درگاه پرداخت
• سیستم پروفایل و عضویت اعضا
• سیستم سطح دسترسی اعضا
• فروشگاه آنلاین
• امکان ایجاد گالری فیلم
• امکان ایجاد گالری عکس
• امکان ایجاد بخش بلاگ
• امکان ایجاد بخش مقالات
• سیستم مدیریت SMS
• فرم ساز
• ربات تلگرام و اینستاگرام
• پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
• گارانتی یکساله
• هاست حرفه ای 1GB یکساله رایگان
• دامنهIR
• 120 G ترافیک سالانه
• تعداد پارک دامنه نامحدود
• فیلم آموزشی
• تعداد همکار نامحدود
• حضور یکماهه در صفحه اول گوگل با جستجوی تمامی کلمات کلیدی دلخواه
• انتخاب زمان و روزهای پخش دلخواه
• ساخت یک اکانت گوگل و یک کمپین
مدت زمان اجرا 25 روز کاری

فروشگاهی پلاتین - 4006

• اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی شده
• اختصاصی سازی صفحه داخلی طراحی شده
• سیستم مدیریت محتوا
• تعداد ایمیل نامحدود
• امکان تعریف تعداد صفحات نامحدود
• سئو سورس
• سیستم تجارت الکترونیک و جامع فرآیندی
• درگاه پرداخت
• سیستم پروفایل و عضویت اعضا
• سیستم سطح دسترسی اعضا
• فروشگاه آنلاین
• امکان ایجاد گالری فیلم
• امکان ایجاد گالری عکس
• امکان ایجاد بخش بلاگ
• امکان ایجاد بخش مقالات
• سیستم مدیریت SMS
• فرم ساز
• ربات تلگرام و اینستاگرام
• پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
• گارانتی یکساله
• هاست حرفه ای 2 GB یکساله رایگان
• دامنهIR و COM
• 240 G ترافیک سالانه
• تعداد پارک دامنه نامحدود
• فیلم آموزشی
• تعداد همکار نامحدود
• حضور یکماهه در صفحه اول گوگل با جستجوی تمامی کلمات کلیدی دلخواه
• انتخاب زمان و روزهای پخش دلخواه
• ساخت یک اکانت گوگل و یک کمپین
• 4ساعت گردآوری و نگارش متون متناسب و مورد نیاز سایت توسط نویسندگان حرفه ای
• 4ساعت عکاسی حرفه ای همراه با دوربین و لنز در تهران
مدت زمان اجرا 27 روز کاری