طراحی سایت فروشگاهی - فوری

طراحی سایت فروشگاهی - فوری 2 - 03002

قالب انتخابی طراحی شده در آلبوم
ویرایش قالب با محتوای کاربر برای صفحه اصلی
نصب و تنظیم سیستم تجارت الکترونیک
نصب و تنظیم یک درگاه بانک
ریسپانسیو پایه
سئو سورس
مدیریت منو
دینامیک
مدیریت صفحات
مدیریت ایمیل
مقالات
اتصال شبکه های اجتماعی (وابسته به قالب انتخابی)
موتور جستجوی عادی (وابسته به قالب انتخابی)
آموزش به صورت فیلم
جلسه تحویل پروژه
مشاوره انتخاب قالب
یکسال پشتیبانی صحت عملکرد خدمات ارائه شده
یکسال فضای میزبانی وب 100 مگ کاراهاست
یکسال دامنه IR

طراحی سایت فروشگاهی - فوری 1 - 03001

قالب انتخابی فروشگاهی طراحی شده در آلبوم
سئو سورس
مدیریت منو
دینامیک
مدیریت صفحات
مدیریت ایمیل
مقالات
اتصال شبکه های اجتماعی (وابسته به قالب انتخابی)
موتور جستجوی عادی (وابسته به قالب انتخابی)
آموزش به صورت فیلم
جلسه تحویل پروژه
مشاوره انتخاب قالب
یکسال پشتیبانی صحت عملکرد خدمات ارائه شده
یکسال فضای میزبانی وب 100 مگ کاراهاست
یکسال دامنه IR

طراحی سایت فروشگاهی - فوری 3 - 03003

قالب انتخابی طراحی شده در آلبوم
ویرایش قالب با محتوای کاربر برای صفحه اصلی
نصب و تنظیم سیستم تجارت الکترونیک
نصب و تنظیم یک درگاه بانک
طراحی ریسپانسیو پیشرفته
سئو سورس
سئو پایه همراه به ارائه دستوالعمل
مدیریت منو
دینامیک
مدیریت صفحات
مدیریت ایمیل
مقالات
اتصال شبکه های اجتماعی (وابسته به قالب انتخابی)
موتور جستجوی عادی (وابسته به قالب انتخابی)
آموزش به صورت فیلم
جلسه تحویل پروژه
مشاوره انتخاب قالب
یکسال پشتیبانی صحت عملکرد خدمات ارائه شده
یکسال فضای میزبانی وب 100 مگ کاراهاست
یکسال دامنه IR